Sitemap

 1. Blz. 1 Rapport Lokaal Energie & Klimaatpact 2.0 (LEKP 2.0) 2023
  1. Blz. 2 Rapport Lokaal Energie & Klimaatpact 2.0 (LEKP 2.0) 2022
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Burgemeestersconvenant & Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)
    1. Blz. 5 Burgemeestersconvenant
    2. Blz. 6 Lokaal Energie- en Klimaatpact
   2. Blz. 7 Klimaatactieplan 2.0
    1. Blz. 8 Samen voor een klimaatvriendelijke stad
   3. Blz. 9 Leeswijzer rapport
    1. Blz. 10 Leeswijzer rapport
   4. Blz. 11 Doelstelling 1: Klimaatneutraal gemeentelijk patrimonium
    1. Blz. 12 Omschrijving doelstelling
    2. Blz. 13 Hoofdstuk
     1. Blz. 14 Klimaatneutraal gemeentelijk patrimonium
      1. Blz. 15 01/03/SAP/01/03 Opmaak conditiemeting en meerjarenonderhoudsplanning
      2. Blz. 16 01/03/SAP/02/01 Opmaak en analyse van een efficiënte energieboekhouding
      3. Blz. 17 01/03/SAP/02/02 Relighting
      4. Blz. 18 01/03/SAP/02/03 WKK/Pompen/Stookplaatsanalyse
      5. Blz. 19 01/03/SAP/02/04 Zonnepanelen
      6. Blz. 20 01/04/KAP/03/02 Onderhoud openbare verlichting en nutsleidingen
      7. Blz. 21 01/20/KAP/01/03 Optimalisatie dienstverplaatsingen
   5. Blz. 22 Doelstelling 2: Energietransitie
    1. Blz. 23 Omschrijving doelstelling
    2. Blz. 24 Hoofdstuk
     1. Blz. 25 Draagvlak voor hernieuwbare energie vergroten
      1. Blz. 26 01/01/KAP/03/12 Verdere uitwerking en uitvoering klimaatplan
   6. Blz. 27 Doelstelling 3: Klimaatadaptatie
    1. Blz. 28 Omschrijving doelstelling
    2. Blz. 29 Hoofdstuk
     1. Blz. 30 Meer plaats voor groen en water
      1. Blz. 31 01/01/KAP/03/12 Verdere uitwerking en uitvoering klimaatplan
      2. Blz. 32 01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen
      3. Blz. 33 01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur
      4. Blz. 34 01/04/SAP/02/01 Inrichting landschapspark Pallieterland
      5. Blz. 35 01/04/SAP/02/02 Aanplanting nieuwe bomen en struiken
      6. Blz. 36 01/14/KAP/01/02 Uitwerken preventieve acties i.k.v. criminaliteitsfenomenen
      7. Blz. 37 01/04/SAP/01/25 Volmolen (Bril-Kattenstraat-Kloosterstraat-Deensestraat-Volmolenstraat)
   7. Blz. 38 Doelstelling 4: Klimaatrobuust wonen
    1. Blz. 39 Omschrijving doelstelling
    2. Blz. 40 Hoofdstuk
     1. Blz. 41 Het realiseren van klimaatrobuust wonen in lier.
      1. Blz. 42 01/01/KAP/03/12 Verdere uitwerking en uitvoering klimaatplan
      2. Blz. 43 01/01/KAP/03/24 Aanwenden van de stedelijke woonpremie
      3. Blz. 44 01/01/SAP/02/03 Opmaak algemene stedenbouwkundige verordening
   8. Blz. 45 Doelstelling 5: Klimaatbewust leven en ondernemen
    1. Blz. 46 Omschrijving doelstelling
    2. Blz. 47 Hoofdstuk
     1. Blz. 48 Klimaatbewust leven en ondernemen
      1. Blz. 49 01/01/KAP/03/12 Verdere uitwerking en uitvoering klimaatplan
      2. Blz. 50 01/01/KAP/03/15 Project water-land-schap
      3. Blz. 51 01/02/SAP/01/01 Ondersteuning en versterking van de onderlinge samenwerking tussen bedrijven
      4. Blz. 52 01/02/SAP/02/01 Promoten Lier als attractieve stad voor shoppen, proeven en beleven
      5. Blz. 53 01/02/SAP/02/02 Leegstandbestrijding door premie- en belastingstelsel
   9. Blz. 54 Doelstelling 6: Klimaatneutrale mobiliteit voor iedereen
    1. Blz. 55 Omschrijving doelstelling
    2. Blz. 56 Hoofdstuk
     1. Blz. 57 Klimaatneutrale mobiliteit voor iedereen
      1. Blz. 58 01/01/KAP/03/50 Gestuurde uitrol van Deelwagens
      2. Blz. 59 01/18/SAP/02/02 Invoeren duurzame mobiliteit voor woon-werkverkeer
      3. Blz. 60 Bestuursdoelstelling: investeringen in fietspaden, voetpaden en de veiligheid van de zwakke weggebruiker
   10. Blz. 61 Doelstelling 7: Sensibiliserend & participerend klimaatbeleid
    1. Blz. 62 Omschrijving doelstelling
    2. Blz. 63 Hoofdstuk
     1. Blz. 64 Sensibiliserend & participerend klimaatbeleid
      1. Blz. 65 01/15/KAP/02/02 Communicatie in print
      2. Blz. 66 01/15/KAP/02/03 Digitale communicatie
      3. Blz. 67 01/15/SAP/01/01 Uitbouw inspraak, participatie en wijkwerking
   11. Blz. 68 Overzicht financiën LEKP
    1. Blz. 69 Hoofdstuk
     1. Blz. 70 Financiën LEKP 2023
     2. Blz. 71 Financiën LEKP - meerjarenplanning
  3. Acties
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap