Doelstelling 2: Energietransitie

Omschrijving doelstelling

Terug naar navigatie - Omschrijving doelstelling

Het draagvlak voor hernieuwbare energieverhogen via sensibilisering, participatie en een sterk communicatiebeleid. 

De energietransitie veronderstelt het bereiken van de volgende4  algemene LEKP  doelstellingen:

 • Geen heffing op hernieuwbare energie installaties invoeren en bestaande afbouwen (zoals de heffing op pylonen) tegen ten laatste 2025.
 • Geen nieuwe heffing invoeren op elektriciteitsmasten en sleuven van ELIA.
 • Opstellen van een lokaal warmteplan.

Stad Lier voldoet sinds 01/01/2024 aan deze 4 algemene doelstellingen.

Daarnaast veronderstelt deze doelstelling ook een bijzondere LEKP-indicator:

 • Coöperatieve/participatieve hernieuwbare energieprojecten op het grondgebied van Lier met een totaal te behalen vermogen van 1.364 kWp tegen 2030.

 

Hoofdstuk

Terug naar navigatie - Hoofdstuk

Draagvlak voor hernieuwbare energie vergroten

Terug naar navigatie - Draagvlak voor hernieuwbare energie vergroten

Deze doelstelling spitst zich toe op projecten die inzetten op het realiseren van de energietransitie: 

 • Stad Lier voert geen heffingen in op hernieuwbare energie installaties of op elektriciteitsmasten van ELIA en zal dit naar de toekomst toe ook niet invoeren.
 • In samenwerking met de Provincie Antwerpen werd de 'Startanalyse Warmtezonering' voor een Warm Lier opgemaakt.  Hiermee heeft stad Lier de strategische krachtlijnen voor de realisatie van een warmteplan uitgetekend. Aan de hand van een doorgedreven en gebiedsdekkende warmteanalyse samen met haalbaarheidsstudies voor kansenprojecten onderzoeken we de mogelijkheid voor de aanleg van warmtenetten.
 • Hernieuwbare coöperatieve/participatieve energieprojecten (dwz met burgerparticipatie):
  • Samen met de energiecoöperatie Zonnewind wordt een haalbaarheidsstudie onderzocht voor een rendabel PV-project met burgerparticipatie op daken van het stadspatrimonium. Het aspect van energiedelen wordt hierbij meegenomen en onderzocht.
  • De samenwerking met Zonnewind gaat verder om het draagvlak voor hernieuwbare energie te verhogen via sensibilisering en informeren. Het gaat dan over het organiseren van informatiesessies voor burgers, VME's en bedrijven met betrekking tot zonnepanelen en benoveren of het bieden van ondersteuning bij  het opstarten van een energiegemeenschap en wijkrenovatieprojecten. 
Doelstelling 2: Coöperatieve/participatieve hernieuwbare energieprojecten

Omschrijving

Energie wordt steeds duurder en is onmisbaar in het dagelijks leven. Een groot deel van onze energie is afhankelijk van fossiele brandstof die bij vervoer en verbruik het klimaat negatief beïnvloedt. Hoog tijd om over te schakelen naar hernieuwbare energie die beter is voor het klimaat en de portemonnee.

Door in te zetten op coöperatieve/participatieve hernieuwbare energieprojecten kan de eindgebruiker zowel winst boeken, als geld besparen. Om deze dubbele winst te promoten zet het LEKP in op 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 die samen voor een totaal geïnstalleerd vermogen zorgen van 237,6 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030. Volgens de schatting zou elk project moeten resulteren in een vermogen van een extra 18 kWp. Voor de telling wordt per project een equivalent van 18 kWp gehanteerd (een windmolen van 1.000 kWp telt dus mee voor 55 projecten). Denk bijvoorbeeld aan burgers die mee investeren in de zonnepaneelinstallaties op het dak van de school, het woonzorgcentrum of de bibliotheek.

Voor Lier betekent dit  een totaal vermogen van 1.365 kWp  uit energieprojecten tegen 2030. 

Hoe verzamelt het Pactportaal de data voor deze doelstelling?

De energiekaart van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) verzamelt de hernieuwbare energieprojecten en stuurt de data door naar het Pactportaal. Lokale besturen kunnen alle hernieuwbare energieprojecten melden aan VEKA.

Bron: Energiekaart VEKA via het Pactportaal Vlaamse Overheid

BBC-acties gekoppeld aan het klimaatactieplan 2.0