Overzicht financiën LEKP

Hoofdstuk

Terug naar navigatie - Hoofdstuk

Financiën LEKP 2023

Terug naar navigatie - Financiën LEKP 2023

Omschrijving

Op 28/04/2023 ontving de stad Lier de LEKP-subsidie tbv 188.250,40 euro. Hier tegenover staat een co-financiering van 50%, zodat we een budget ten bedrage van 375.500,80 euro aan klimaat- en energieacties moeten verantwoorden. Deze financiële opvolging gebeurt door in de jaarrekening de BBC-acties waarop LEKP-uitgaven (zoals investerings-, uitvoerings- en personeelskosten) geboekt werden,  te koppelen aan een vaste code: ABB-LEKP-2022.

Voor 2023 werd deze LEKP-code gekoppeld aan de volgende BBC-acties:

 

01/01/KAP/03/12 Verdere uitwerking en uitvoering klimaatplan: 20.784,00 euro
01/01/KAP/03/13 Samenwerkingsovereenkomsten omtrent duurzaamheid:  4.534,39 euro
01/03/SAP/02/02 Relighting: 7.211,51 euro
01/03/SAP/02/03 WKK/pompen/stookinstallaties:    49.205,02 euro 
01/03/SAP/02/04 Zonnepanelen:   52.407,82 euro 
01/04/SAP/02/02 Aanplant van nieuwe bomen en struiken: 4.828,30 euro
01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen: 10.051,48 euro
01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting (fietspad): 408.012 euro
01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat (fietspad): 59.349 euro
01/04/SAP/01/32 Rijenweg (fietspad): 80.619 euro
01/14/KAP/01/10 Igemo begeleidt herstelvorderingen: 8.626,05 euro

 

Financiën LEKP - meerjarenplanning

Terug naar navigatie - Financiën LEKP - meerjarenplanning

Omschrijving

Te verwachten subsidies ingevolge de ondertekening van LEKP 1.0 en 2.0:

2024 ca. 198.031,00 euro
2025 ca. 87.000,00 euro

Na 2024 eindigt het Europese relanceplan en dus ook de middelen. Inmiddels werd het LEKP instrument decretaal verankerd.  Hoeveel middelen Vlaanderen de komende jaren zal inzetten, werd nog niet nader bepaald.