Doelstelling 7: Sensibiliserend & participerend klimaatbeleid

Omschrijving doelstelling

Terug naar navigatie - Omschrijving doelstelling

Deze doelstelling is de rode draad die doorheen de projecten van het Klimaatactieplan 2.0 loopt.  Het betekent burgers, verenigingen en bedrijven sensibiliseren middels een sterk communicatiebeleid en de mogelijkheid tot participatie om samen met het lokaal bestuur de concrete en zichtbare streefdoelen te behalen.

Hoofdstuk

Terug naar navigatie - Hoofdstuk

Sensibiliserend & participerend klimaatbeleid

Terug naar navigatie - Sensibiliserend & participerend klimaatbeleid

Sensibilisering via een extern en intern communicatiebeleid: 

 • Om de energietransitie tot bij de inwoners te brengen, werken we samen met de coöperatieve energieorganisatie Zonnewind en het voor het organiseren van infosessies omtrent energetisch renoveren en energietransitie (zonnepanelen).
 • Daarnaast zetten we volop in op het promoten en kenbaar maken van ons Energieloket Stekr in samenwerking met IGEMO: van algemene informatie omtrent tip & tricks voor energiebesparing tot een informatiecampagne voor het promoten van 'Mijnverbouwlening'.
 • Het promoten van tegeltuinen hebben we alvast opgenomen in onze algemene werking bij de aanleg van nieuwe straten, zodat meteen een hele buurt gemobiliseerd wordt om het straatbeeld te vergroenen.
 • De samenwerking met Groene Gevels vzw heeft geleid tot de realisatie van een participatieproject met de volgende fasen :
  • het plaatsen van een demomuur aan de stedelijke bibliotheek.
  • een infosessie over het hoe en wat van een geveltuin: 75 deelnemers.
  • een workshop voor het maken van een plantvak voor de aanleg van een geveltuin: 13 deelnemers.
  • een participatiemoment voor het installeren van een klimhulp door Groene Gevels vzw:  38 deelnemers.
   Aanvankelijk waren er 81 geïnteresseerden, maar vanwege objectieve selectievoorwaarden in samenspraak met Groene Gevels VZW, werden er uiteindelijk 38 deelnemers weerhouden.
 • Voor 2024 bekijken we hoe we informatiesessies over renoveren, energietransitie en vergroenen samen kunnen integreren in een gezamenlijk aanbod onder de noemer van 'klimaattafel' en hiermee wijkgericht kunnen communiceren. We bereiden ook de vervolgstappen van een klimaattafel voor en bekijken hoe we een hele wijk kunnen motiveren tot het realiseren van een (fossielvrije) collectieve renovatie.
 • De volgende sensibiliseringsacties werden gelanceerd en zullen herhaald worden:
  • Campagne voor de e-catalogus van Natuurbuur. 
  • Deelname aan het Vlaams Kampioenschap tegelwippen: De definitieve tegelstand bedroeg 1.510 gewipte tegels of 40 tegels per 1.000 inwoners (TPI).
  • Check je Ketel
 • ‘De Peperbus’ voorziet vanaf 2023 een vaste rubriek ‘klimaatactieplan’ om de inwoners op de hoogte houden omtrent de stand van zaken en nieuwe acties.
 • Op de website van de stad Lier kan de klimaatpagina geraadpleegd worden. Zo houden we iedereen op de hoogte van de stand van zaken van het Klimaatactieplan 2.0: https://www.lier.be/wonen-en-leven/natuur-milieu-en-duurzaamheid/duurzame-stad/samen-voor-een-klimaatvriendelijke-stad.
 • Ook ons eigen personeel willen we betrekken bij het lokaal klimaatbeleid. Via ons intern communicatiebeleid brengen we het personeel op de hoogte van de vooruitgang van het Klimaatactieplan 2.0. 

BBC-acties gekoppeld aan het klimaatactieplan 2.0