Schema M3 : Het overzicht van de kredieten

Vaststelling van de kredieten

Terug naar navigatie - Vaststelling van de kredieten

Het vroegere budget is geïntegreerd in het meerjarenplan. De ramingen voor de exploitatie, de investeringen en de financiering in het eerste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan omvatten ook de kredieten voor dat jaar. Het overzicht van de kredieten wordt opgesteld volgens het schema M3.

De kredieten van de gemeente en die van het OCMW zijn apart opgenomen in het overzicht van de kredieten. De gemeente en het OCMW blijven immers twee afzonderlijke budgettaire entiteiten. De kredieten worden duidelijk toegewezen aan elke rechtspersoon afzonderlijk, ook al wordt het beleid van beide als één geheel voorgesteld.

Eenvoudige regels voor de kredietbewaking

Terug naar navigatie - Eenvoudige regels voor de kredietbewaking

De nieuwe BBC-regelgeving vereenvoudigt de complexe regels voor kredietbewaking. Daardoor ligt de nadruk in de beleidsrapporten voortaan meer op de rapporteringsverplichtingen aan de raad eerder dan op de loutere kredietbewaking. De kredieten die limitatief zijn, zijn voortaan beperkt op het niveau van:

  1. het totaal van de exploitatie-uitgaven
  2. het totaal van de investeringsuitgaven
  3. het totaal van de financieringsuitgaven voor toegestane leningen en betalingsuitstel
  4. het totaal van de ontvangsten voor de leningen en de leasings

Schema M3 : Kredieten

Terug naar navigatie - Schema M3 : Kredieten
2020 2021
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Kredieten Stad Lier
Exploitatie 50.216.156 61.034.130 51.282.243 61.922.514
Investeringen 12.555.767 4.997.368 20.914.331 4.976.199
Financiering 4.692.953 7.914.908 4.771.560 4.617.730
Leningen en leasings 4.409.032 7.318.911 4.484.828 4.483.439
Toegestane leningen en betalingsuitstel 283.921 595.997 286.732 134.291
Overige financieringstransacties 0 0 0 0
Kredieten OCMW Lier
Exploitatie 27.991.918 21.971.403 28.153.306 22.216.846
Investeringen 3.003.219 7.700.378 4.769.733 13.778.426
Financiering 557.802 0 583.779 0
Leningen en leasings 557.802 0 583.779 0
Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 0 0 0
Overige financieringstransacties 0 0 0 0