Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Terug naar navigatie - Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Het overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard wordt opgemaakt volgens het schema T1. Het bevat de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven, ingedeeld volgens de door de raad vastgestelde beleidsdomeinen en het verplichte beleidsdomein ‘algemene financiering’. Het bevat voor elk beleidsdomein per jaar van het meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor de exploitatie, de investeringen en de financiering.

Mjp 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING
Exploitatie
Uitgaven 2.437.418 2.331.265 2.389.186 2.515.195 2.461.160 2.461.804
Ontvangsten 48.048.393 47.675.442 48.556.095 50.426.743 51.875.989 53.137.289
Saldo 45.610.974 45.344.177 46.166.909 47.911.548 49.414.828 50.675.484
Investeringen
Uitgaven 1.095.766 1.349.830 1.059.470 325.000 325.000 325.000
Ontvangsten 3.051.515 10.261.734 2.189.000 3.596.000 7.096.000 5.596.000
Saldo 1.955.749 8.911.904 1.129.530 3.271.000 6.771.000 5.271.000
Financiering
Uitgaven 4.966.834 5.068.607 5.515.829 16.159.841 6.718.193 7.174.820
Ontvangsten 7.318.911 4.483.439 15.083.439 22.583.439 10.383.439 7.083.439
Saldo 2.352.077 -585.168 9.567.610 6.423.598 3.665.246 -91.381
Algemeen bestuur
Exploitatie
Uitgaven 28.661.910 27.913.317 28.438.564 29.554.339 30.022.703 31.156.430
Ontvangsten 4.616.742 4.520.081 4.353.368 4.377.502 4.401.450 4.355.648
Saldo -24.045.168 -23.393.236 -24.085.196 -25.176.837 -25.621.253 -26.800.782
Investeringen
Uitgaven 1.854.071 3.229.255 1.987.983 1.780.515 1.420.882 1.255.500
Ontvangsten 17.110 0 0 0 0 0
Saldo -1.836.961 -3.229.255 -1.987.983 -1.780.515 -1.420.882 -1.255.500
Financiering
Uitgaven 283.921 286.732 292.467 298.316 304.283 310.368
Ontvangsten 563.876 125.104 0 0 0 0
Saldo 279.955 -161.628 -292.467 -298.316 -304.283 -310.368
Wonen Leven en ondernemen
Exploitatie
Uitgaven 3.085.406 3.530.970 3.514.404 3.548.387 3.584.956 3.628.238
Ontvangsten 1.460.000 1.644.500 1.679.500 1.681.500 1.681.500 1.681.500
Saldo -1.625.406 -1.886.470 -1.834.904 -1.866.887 -1.903.456 -1.946.738
Investeringen
Uitgaven 344.437 273.214 106.375 69.375 49.375 44.375
Ontvangsten 77.850 0 0 0 0 0
Saldo -266.587 -273.214 -106.375 -69.375 -49.375 -44.375
Infrastructuur
Exploitatie
Uitgaven 8.007.126 8.098.995 7.874.531 7.964.470 7.997.256 8.036.198
Ontvangsten 5.326.623 5.586.089 5.674.038 5.737.670 5.827.518 5.918.608
Saldo -2.680.504 -2.512.905 -2.200.492 -2.226.800 -2.169.738 -2.117.590
Investeringen
Uitgaven 10.281.744 16.725.270 21.160.923 19.270.638 17.314.250 9.882.872
Ontvangsten 8.556.328 7.482.947 7.401.423 7.476.597 3.707.329 1.245.883
Saldo -1.725.416 -9.242.323 -13.759.500 -11.794.041 -13.606.922 -8.636.989
Cultuur en Vrije Tijd
Exploitatie
Uitgaven 13.463.844 14.361.633 14.165.916 14.291.695 14.516.486 14.715.464
Ontvangsten 6.121.810 6.896.486 7.172.415 7.291.046 7.429.472 7.572.836
Saldo -7.342.034 -7.465.147 -6.993.500 -7.000.649 -7.087.014 -7.142.628
Investeringen
Uitgaven 1.690.968 3.805.694 878.943 2.644.571 2.704.008 2.625.383
Ontvangsten 15.000 30.000 0 0 0 0
Saldo -1.675.968 -3.775.694 -878.943 -2.644.571 -2.704.008 -2.625.383
Financiering
Uitgaven 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 32.121 9.188 9.750 9.750 9.938 10.600
Saldo 32.121 9.188 9.750 9.750 9.938 10.600
Welzijn en Sociale Dienstverlening
Exploitatie
Uitgaven 22.552.369 23.199.368 23.566.903 23.780.102 24.148.165 24.311.956
Ontvangsten 17.431.965 17.816.761 18.052.394 18.132.463 18.371.056 18.509.312
Saldo -5.120.404 -5.382.607 -5.514.509 -5.647.638 -5.777.109 -5.802.644
Investeringen
Uitgaven 292.000 300.800 166.600 107.200 184.500 96.900
Ontvangsten 979.943 979.943 979.943 979.943 979.943 979.943
Saldo 687.943 679.143 813.343 872.743 795.443 883.043