Sitemap

 1. Blz. 1 AMJP 2020-2025 - December 2020
  1. Blz. 2 Nota Aanpassing MJP 2020-2025 - December 2020
  2. Blz. 3 De strategische nota
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Inleiding
    2. Blz. 6 Infographic Budget 2021
   2. Blz. 7 De strategische nota
    1. Blz. 8 Inleiding
   3. Blz. 9 01/01 Leven, Ruimte en Omgeving
    1. Blz. 10 Actieplan
     1. Blz. 11 01/01/SAP/01 Herinrichting Stationsomgeving
    2. Blz. 12 Totaal Beleidsdoelstelling Leven, Ruimte en Omgeving
    3. Blz. 13 Totaal niet-prioritaire actieplannen
   4. Blz. 14 01/02 Ondernemen
    1. Blz. 15 Actieplan
     1. Blz. 16 01/02/SAP/01 Sterke economie
     2. Blz. 17 01/02/SAP/02 Winkelstad
    2. Blz. 18 Totaal beleidsdoelstelling Ondernemen
    3. Blz. 19 Totaal niet prioritaire actieplannen
   5. Blz. 20 01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed
    1. Blz. 21 Actieplan
     1. Blz. 22 01/03/SAP/02 Energiebesparende maatregelen stads- en OCMWpatrimonium
     2. Blz. 23 01/03/SAP/03 Renovatie Begijnhof
    2. Blz. 24 Totaal Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend Erfgoed
    3. Blz. 25 Totaal niet prioritaire actieplannen
   6. Blz. 26 01/04 Openbaar domein
    1. Blz. 27 Actieplan
     1. Blz. 28 01/04/SAP/01 Investeringen openbaar domein
     2. Blz. 29 01/04/SAP/02 Investeringen en onderhoud groene ruimten
    2. Blz. 30 Totaal Beleidsdoelstelling Openbaar Domein
    3. Blz. 31 Totaal niet prioritaire actieplannen
   7. Blz. 32 01/05 Jeugd en BKO
    1. Blz. 33 Actieplan
     1. Blz. 34 01/05/SAP/01 Infrastructuur Moevement
     2. Blz. 35 01/05/SAP/02 Implementatie nieuw decreet
    2. Blz. 36 Totaal Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO
    3. Blz. 37 Totaal niet prioritaire actieplannen
   8. Blz. 38 01/06 Toerisme en erfgoedwerking
    1. Blz. 39 Actieplan
     1. Blz. 40 01/06/SAP/01 Inbreidingsmogelijkheden site stadsmuseum
     2. Blz. 41 01/06/SAP/02 Dynamisch toeristisch en museaal aanbod
    2. Blz. 42 Totaal Beleidsdoelstelling Toerisme en Erfgoedwerking
    3. Blz. 43 Totaal niet prioritaire actieplannen
   9. Blz. 44 01/07 Bib en Leescafé
    1. Blz. 45 Actieplan
     1. Blz. 46 01/07/SAP/01 Uitbouw bibliotheek
    2. Blz. 47 Totaal Beleidsdoelstelling Bib en Leescafé
    3. Blz. 48 Totaal niet prioritaire actieplannen
   10. Blz. 49 01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur
    1. Blz. 50 Actieplan
     1. Blz. 51 01/08/SAP/01 Opwaarderen sport en vrije tijdsinfrastructuur
     2. Blz. 52 01/08/SAP/02 Realisatie Hoge velden
    2. Blz. 53 Totaal Beleidsdoelstelling Sport en Verhuur vrijetijdsinfrastructuur
    3. Blz. 54 Totaal niet prioritaire actieplannen
   11. Blz. 55 01/09 Deeltijds kunstonderwijs
    1. Blz. 56 Actieplan
     1. Blz. 57 01/09/SAP/01 Ondersteuning Lierse academies
    2. Blz. 58 Totaal Beleidsdoelstelling Deeltijds Kunstonderwijs
    3. Blz. 59 Totaal niet prioritaire actieplannen
   12. Blz. 60 01/10 Cultuur en evenementen
    1. Blz. 61 Actieplan
     1. Blz. 62 01/10/SAP/01 Ondersteuning culturele evenementen
     2. Blz. 63 01/10/SAP/02 Realisatie nieuw CC
    2. Blz. 64 Totaal Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementen
    3. Blz. 65 Totaal niet prioritaire actieplannen
   13. Blz. 66 01/11 Sociale dienstverlening
    1. Blz. 67 Actieplan
     1. Blz. 68 01/11/SAP/01 Werkervaring kansengroepen
     2. Blz. 69 01/11/SAP/02 Kinderarmoede
     3. Blz. 70 01/11/SAP/03 Dienstverlening
     4. Blz. 71 01/11/SAP/04 Sociaal woonbeleid
    2. Blz. 72 Totaal beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening
    3. Blz. 73 Totaal niet prioritaire actieplannen
   14. Blz. 74 01/12 Ouderenzorg
    1. Blz. 75 Totaal niet prioritaire actieplannen
   15. Blz. 76 01/13 Afvalbeleid
    1. Blz. 77 Actieplan
     1. Blz. 78 01/13/SAP/01 Optimalisatie afvalophaling
     2. Blz. 79 01/13/SAP/02 Proper Lier
    2. Blz. 80 Totaal Beleidsdoelstelling Afvalbeleid
    3. Blz. 81 Totaal niet prioritaire actieplannen
   16. Blz. 82 01/14 Handhaving en preventie
    1. Blz. 83 Totaal niet prioritaire actieplannen
   17. Blz. 84 01/15 Externe communicatie
    1. Blz. 85 Actieplan
     1. Blz. 86 01/15/SAP/01 Burgerparticipatie
    2. Blz. 87 Totaal Beleidsdoelstelling Externe Communicatie
   18. Blz. 88 01/16 Klantgerichte dienstverlening
    1. Blz. 89 Totaal niet prioritaire actieplannen
   19. Blz. 90 01/17 Financiën
    1. Blz. 91 Totaal niet prioritaire actieplannen
   20. Blz. 92 01/18 Personeel
    1. Blz. 93 Totaal niet prioritaire actieplannen
   21. Blz. 94 01/19 Strategie & IT
    1. Blz. 95 Totaal niet prioritaire actieplannen
   22. Blz. 96 01/20 Facility management
    1. Blz. 97 Totaal niet prioritaire actieplannen
   23. Blz. 98 01/21 Algemene zaken
    1. Blz. 99 Totaal niet prioritaire actieplannen
  3. Blz. 100 Motivering van de aanpassingen aan het MJP
   1. Blz. 101 Samenvatting aanpassingen MJP + Impact op de autofinancieringsmarge
    1. Blz. 102 Samenvatting aanpassing MJP + Impact op AFM
   2. Blz. 103 Corona-impact op het MJP
    1. Blz. 104 Corona-impact op het MJP
   3. Blz. 105 Impact overnamedossier Openbaar Verlichtingsnet
    1. Blz. 106 Impact overnamedossier Openbaar Verlichtingsnet
   4. Blz. 107 Belangrijkste inhoudelijke bijsturingen per doelstelling
    1. Blz. 108 Belangrijkste inhoudelijke bijsturingen per beleidsdoelstelling
    2. Blz. 109 Beleidsdoelstelling Ondernemen
    3. Blz. 110 Beleidsdoelstelling Gebouwen en onroerend erfgoed
    4. Blz. 111 Beleidsdoelstelling Openbaar domein
    5. Blz. 112 Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO
    6. Blz. 113 Beleidsdoelstelling Sport en Verhuurinfrastructuur
    7. Blz. 114 Beleidsdoelstelling Cultuur en Evenementen
    8. Blz. 115 Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening
    9. Blz. 116 Beleidsdoelstelling Ouderenzorg
    10. Blz. 117 Beleidsdoelstelling Afvalbeleid
    11. Blz. 118 Beleidsdoelstelling Handhaving en Preventie
    12. Blz. 119 Beleidsdoelstelling Financieel beheer
    13. Blz. 120 Beleidsdoelstelling Personeel
    14. Blz. 121 Beleidsdoelstelling Facility Management
  4. Blz. 122 De aangepaste financiële nota
   1. Blz. 123 Schema M1 : Het aangepast financieel doelstellingenplan
    1. Blz. 124 Schema M1 : Het aangepaste financieel doelstellingenplan
   2. Blz. 125 Schema M2 : De aangepaste staat van het financieel evenwicht
    1. Blz. 126 Inleiding
    2. Blz. 127 De normen : het beschikbaar budgettair resultaat en de AFM
    3. Blz. 128 De aanvullende indicator: de gecorrigeerde autofinancieringsmarge
    4. Blz. 129 Toelichting bij Schema M2 - Staat van het financieel evenwicht
   3. Blz. 130 Schema M3 : Het overzicht van de kredieten
    1. Blz. 131 Vaststelling van de kredieten
    2. Blz. 132 Eenvoudige regels voor de kredietbewaking
    3. Blz. 133 Schema M3 : Kredieten
  5. Blz. 134 De toelichting
   1. Blz. 135 Toelichting - Inleiding
    1. Blz. 136 Inleiding
   2. Blz. 137 Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
    1. Blz. 138 Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
   3. Blz. 139 Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
    1. Blz. 140 Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
   4. Blz. 141 Schema T3 : Investeringsprojecten
    1. Blz. 142 Schema T3 : Investeringsprojecten
    2. Blz. 143 Schema T3 - Deel 2
    3. Blz. 144 Schema T3 - Deel 3
    4. Blz. 145 Schema T3 - Deel 4
    5. Blz. 146 Schema T3 - Deel 5
    6. Blz. 147 Schema T3 - Deel 6
    7. Blz. 148 Schema T3 - Deel 7
    8. Blz. 149 Schema T3 - Deel 8
    9. Blz. 150 Schema T3 - Deel 9
    10. Blz. 151 Schema T3 - Deel 10
    11. Blz. 152 Schema T3 - Deel 11
    12. Blz. 153 Schema T3 - Deel 12
    13. Blz. 154 Schema T3 - Deel 13
    14. Blz. 155 Schema T3 - Deel 14
    15. Blz. 156 Schema T3 - Deel 15
    16. Blz. 157 Schema T3 - Deel 16
   5. Blz. 158 Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden
    1. Blz. 159 Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden
   6. Blz. 160 De financiële risico's
    1. Blz. 161 Inleiding
    2. Blz. 162 Risico's verbonden aan de schuldportefeuille
    3. Blz. 163 Risico's verbonden aan de verkopen patrimonium OCMW
    4. Blz. 164 Eventuele vermindering of wegvallen van bepaalde exploitatie-ontvangsten
    5. Blz. 165 Eventuele stijging van bepaalde exploitatie-uitgaven
    6. Blz. 166 Verplichtingen tegenover verbonden partijen
    7. Blz. 167 Hangende juridische geschillen
    8. Blz. 168 Conclusie bij de financiële risico's
   7. Blz. 169 Grondslagen en assumpties
    1. Blz. 170 Inleiding
    2. Blz. 171 Bepaling gemeenschappelijke doelstellingenboom
    3. Blz. 172 Financiële vertaling van de beleidsdoelstellingen op basis van bestuursakkoord
    4. Blz. 173 Gehanteerde grondslagen en assumpties op vlak van personeelsuitgaven
   8. Blz. 174 De documentatie bij het meerjarenplan
    1. Blz. 175 Locatie documentatie
  6. Blz. 176 Documentatie AMJP
   1. Blz. 177 Inleiding
    1. Blz. 178 Inleiding
   2. Blz. 179 Meerjarenplan Overzicht
    1. Blz. 180 2025/Ambitieus en verantwoordelijke stad
     1. Blz. 181 Omschrijving strategische doelstelling
     2. Blz. 182 Totaal strategische doelstelling - Ambitieus en verantwoordelijke stad
    2. Blz. 183 01/01 Leven, Ruimte en Omgeving
     1. Blz. 184 Actieplan
      1. Blz. 185 01/01/KAP/03 Leven, Ruimte en Omgeving
       1. Blz. 186 01/01/KAP/03/01 Ondersteuning Gecoro
       2. Blz. 187 01/01/KAP/03/02 Ondersteuning milieu- en natuurraad
       3. Blz. 188 01/01/KAP/03/03 Ondersteuning mobiliteitsraad
       4. Blz. 189 01/01/KAP/03/04 Doorrekenen regiekosten RUP
       5. Blz. 190 01/01/KAP/03/05 Doorrekenen ontwikkelingslasten
       6. Blz. 191 01/01/KAP/03/06 Smart City
       7. Blz. 192 01/01/KAP/03/07 Digitale ontsluitingen en coördinatie GIS/GRB/CRAB/….
       8. Blz. 193 01/01/KAP/03/08 Opmaken, digitaal ontsluiten en screenen rooi- en onteigeningsplannen
       9. Blz. 194 01/01/KAP/03/09 Permanente monitoring milieu
       10. Blz. 195 01/01/KAP/03/10 Ondersteuning en evaluatie project seizoenarbeiders
       11. Blz. 196 01/01/KAP/03/11 Lier FairTradegemeente
       12. Blz. 197 01/01/KAP/03/12 Verdere uitwerking en uitvoering klimaatplan
       13. Blz. 198 01/01/KAP/03/13 Samenwerkingsovereenkomst omtrent duurzaamheid
       14. Blz. 199 01/01/KAP/03/14 Ontsluiten informatie ruimtelijke planning
       15. Blz. 200 01/01/KAP/03/15 Project water-land-schap
       16. Blz. 201 01/01/KAP/03/16 Subsidie Opnieuw&CO
       17. Blz. 202 01/01/KAP/03/17 Composteren van organisch afval
       18. Blz. 203 01/01/KAP/03/18 Duivenpopulatie onder controle houden
       19. Blz. 204 01/01/KAP/03/19 Week van de bij
       20. Blz. 205 01/01/KAP/03/20 Organisatie verkiezingen
       21. Blz. 206 01/01/KAP/03/21 Kerntaken burgerzaken
       22. Blz. 207 01/01/KAP/03/22 Opmaak RUP's voor herbestemming verspreide industriegronden
       23. Blz. 208 01/01/KAP/03/23 Activeren van bouwgronden voor kernverdichting
       24. Blz. 209 01/01/KAP/03/24 Aanwenden van de stedelijke woonpremie
       25. Blz. 210 01/01/KAP/03/25 Ondersteuning sociale verhuurkantoren
       26. Blz. 211 01/01/KAP/03/26 Opmaak RUP i.f.v. de ontwikkeling Mallekot
       27. Blz. 212 01/01/KAP/03/27 Wijziging PRUP Antwerpsesteenweg
       28. Blz. 213 01/01/KAP/03/28 Bewaken openruimte corridor Koningshooikt
       29. Blz. 214 01/01/KAP/03/29 Opmaak RUP i.f.v. zonevreemde recreatie
       30. Blz. 215 01/01/KAP/03/30 Opmaak RUP Azelhof
       31. Blz. 216 01/01/KAP/03/31 Uitwerken structuurvisie i.f.v. de herwaardering van de Binnen-Nete
       32. Blz. 217 01/01/KAP/03/32 Ondersteuning Natuurpunt
       33. Blz. 218 01/01/KAP/03/33 Versterken Fortengordel - Fort Van Lier
       34. Blz. 219 01/01/KAP/03/34 Versterking Bosgordel Koningshooikt
       35. Blz. 220 01/01/KAP/03/35 Versterking valleien Beneden-, Kleine- en Grote Nete en Babelsebeek
       36. Blz. 221 01/01/KAP/03/36 Overname van niet-verkochte parkeerplaatsen
       37. Blz. 222 01/01/KAP/03/37 Concessie exploitatie parkeren openbaar domein
       38. Blz. 223 01/01/KAP/03/38 Oprichting mobiliteitsfonds
       39. Blz. 224 01/01/KAP/03/39 Afsluiten raamcontract i.f.v. mobiliteit en publieke ruimte beleid
       40. Blz. 225 01/01/KAP/03/40 Uitvoeren mobiliteitstoetsen bij ontwikkelingsprojecten
       41. Blz. 226 01/01/KAP/03/41 Uitrol Fietsbeleidsplan
       42. Blz. 227 01/01/KAP/03/42 Conformiteitsattest voor huurwoningen
       43. Blz. 228 01/01/KAP/03/43 Onderzoek ongezonde woningen
       44. Blz. 229 01/01/KAP/03/44 Zwerfkatten project
       45. Blz. 230 01/01/KAP/03/45 Vlot en kwalitatief afleveren van omgevingsvergunningen
      2. Blz. 231 01/01/SAP/01 Herinrichting Stationsomgeving
       1. Blz. 232 01/01/SAP/01/01 Opmaak van een RUP Ring West
       2. Blz. 233 01/01/SAP/01/02 Realisatie van de procesbegeleiding en de strategische communicatie project Stationsomgeving
       3. Blz. 234 01/01/SAP/01/03 Realisatie projectmanagement i.k.v. beleidsdomein Ruimte voor heel Lier
       4. Blz. 235 01/01/SAP/01/04 Opmaak van een RUP Noordelijke Driehoek
      3. Blz. 236 01/01/SAP/02 Ruimtelijke organisatie en ontwikkeling stad
       1. Blz. 237 01/01/SAP/02/01 Opmaak van een beleidsplan 'Ruimte Lier '
       2. Blz. 238 01/01/SAP/02/02 Opmaak van een beleidskader 'Kernversterkend Woonplan'
       3. Blz. 239 01/01/SAP/02/03 Opmaak algemene stedenbouwkundige verordening
       4. Blz. 240 01/01/SAP/02/04 Opmaak Ruimtelijk kader Beeldkwaliteitsplan
       5. Blz. 241 01/01/SAP/02/05 Optimaliseren en inspelen op subsidiemogelijkheden
    3. Blz. 242 01/02 Ondernemen
     1. Blz. 243 Actieplan
      1. Blz. 244 01/02/KAP/03 Economie en Ondernemen
       1. Blz. 245 01/02/KAP/03/01 Uniforme terrassen
       2. Blz. 246 01/02/KAP/03/02 Ondersteuning en versterken openbare markten
       3. Blz. 247 01/02/KAP/03/03 Realisatie van een evenwichtig aanbod van kwaliteitsvolle ambulante handel
       4. Blz. 248 01/02/KAP/03/04 Ondersteuning economische raad
       5. Blz. 249 01/02/KAP/03/05 Ondersteuning novemberfoor
       6. Blz. 250 01/02/KAP/03/06 Gedifferentieerd doelgroepenbeleid
       7. Blz. 251 01/02/KAP/03/07 Gedifferentieerd communicatiebeleid
      2. Blz. 252 01/02/SAP/01 Sterke economie
       1. Blz. 253 01/02/SAP/01/01 Ondersteuning en versterking van de onderlinge samenwerking tussen bedrijven
       2. Blz. 254 01/02/SAP/01/02 Beheer incubator normaalschoolsite
      3. Blz. 255 01/02/SAP/02 Winkelstad
       1. Blz. 256 01/02/SAP/02/01 Promoten Lier als attractieve stad voor shoppen, proeven en beleven
       2. Blz. 257 01/02/SAP/02/02 Leegstandbestrijding door premie- en belastingstelsel
       3. Blz. 258 01/02/SAP/02/03 Ontwikkelen en bijsturen leegstandsstrategie
       4. Blz. 259 01/02/SAP/02/04 Premiereglement verfraaiing etalages
    4. Blz. 260 01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed
     1. Blz. 261 Actieplan
      1. Blz. 262 01/03/KAP/04 Gebouwen en onroerend erfgoed
       1. Blz. 263 01/03/KAP/04/01 Keuringen en controles
       2. Blz. 264 01/03/KAP/04/02 Meubilair
       3. Blz. 265 01/03/KAP/04/03 Nutsvoorzieningen voor stadsgebouwen (gas, elektriciteit, water)
       4. Blz. 266 01/03/KAP/04/04 Onderhoudscontracten
       5. Blz. 267 01/03/KAP/04/05 Poets
       6. Blz. 268 01/03/KAP/04/06 Toegangscontrole en beveiliging stadsgebouwen
       7. Blz. 269 01/03/KAP/04/07 Werkingsmiddelen voor onderhoud gebouwen
       8. Blz. 270 01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium
       9. Blz. 271 01/03/KAP/04/09 Canon erfpacht Heilig Hart en SAL
       10. Blz. 272 01/03/KAP/04/10 Verhuur buiten sociaal stelsel/ jacht-en visrecht/consessies
       11. Blz. 273 01/03/KAP/04/11 Sociale verhuringen
       12. Blz. 274 01/03/KAP/04/12 Afscheidscentrum Kloosterheide: uitbreiding aula
       13. Blz. 275 01/03/KAP/04/13 Archief: vloer stofvrij maken
       14. Blz. 276 01/03/KAP/04/14 Dungelhoef: fietsenstalling
       15. Blz. 277 01/03/KAP/04/15 Gemeentehuis Koningshooikt: multifunctionele invulling
       16. Blz. 278 01/03/KAP/04/16 Kleine werken allerlei
       17. Blz. 279 01/03/KAP/04/17 Renovaties woningen OCMW
       18. Blz. 280 01/03/KAP/04/18 SASK: dakherstelling
       19. Blz. 281 01/03/KAP/04/19 Sporthal 't Spui: inkomhal
       20. Blz. 282 01/03/KAP/04/20 Colibrant: interieurherstel en onderhoud
       21. Blz. 283 01/03/KAP/04/21 Den Bril: restauratiewerken
       22. Blz. 284 01/03/KAP/04/22 Gevangenenpoort: onderhoud schrijnwerk en dakwerken
       23. Blz. 285 01/03/KAP/04/23 Heilig Geestgebouw: restauratiewerken volgend uit beheersplan en herbestemmingsonderzoek 2020
       24. Blz. 286 01/03/KAP/04/24 Heilig Hartkerk: interieur
       25. Blz. 287 01/03/KAP/04/25 Heilige Familiekerk: glasramen en vochtproblematiek
       26. Blz. 288 01/03/KAP/04/26 Heilige Familiekerk: restauratiewerken volgend uit herbestemmingsonderzoek 2019
       27. Blz. 289 01/03/KAP/04/27 Historische artefacten in de stad
       28. Blz. 290 01/03/KAP/04/28 SAMWD: gevelwerken en dak
       29. Blz. 291 01/03/KAP/04/29 Sint-Gummarus kerk: restauratiewerken fase 1/2/3
       30. Blz. 292 01/03/KAP/04/30 Stadhuis: werken beheersplan
       31. Blz. 293 01/03/KAP/04/31 Zimmertoren: restauratiewerken volgend uit beheersplan 2020
       32. Blz. 294 01/03/KAP/04/32 Zimmertoren: schrijnwerk en dakwerken
       33. Blz. 295 01/03/KAP/04/33 Restauratie Stadspompen
      2. Blz. 296 01/03/SAP/01 Kwaliteit stads- en OCMW Patrimonium
       1. Blz. 297 01/03/SAP/01/01 Opmaak beheersplannen en herbestemmingsstudies
       2. Blz. 298 01/03/SAP/01/02 Opmaak erfgoedbeleidsplan
       3. Blz. 299 01/03/SAP/01/03 Opmaak conditiemeting en meerjarenonderhoudsplanning
      3. Blz. 300 01/03/SAP/02 Energiebesparende maatregelen stads- en OCMWpatrimonium
       1. Blz. 301 01/03/SAP/02/01 Opmaak en analyse van een efficiënte energieboekhouding
       2. Blz. 302 01/03/SAP/02/02 Relighting
       3. Blz. 303 01/03/SAP/02/03 WKK/Pompen/Stookplaatsanalyse
       4. Blz. 304 01/03/SAP/02/04 Zonnepanelen
      4. Blz. 305 01/03/SAP/03 Renovatie Begijnhof
       1. Blz. 306 01/03/SAP/03/01 Begijnhof: restauratiewerken fase 2/3/4/5
    5. Blz. 307 01/04 Openbaar domein
     1. Blz. 308 Actieplan
      1. Blz. 309 01/04/KAP/03 Openbaar domein
       1. Blz. 310 01/04/KAP/03/01 Investeringen verkeersveiligheid
       2. Blz. 311 01/04/KAP/03/02 Onderhoud openbare verlichting en nutsleidingen
       3. Blz. 312 01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen
       4. Blz. 313 01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur
       5. Blz. 314 01/04/KAP/03/05 Onderhoud wegeninfrastructuur
       6. Blz. 315 01/04/KAP/03/06 Ondersteuning en begeleiding bij verkaveling
       7. Blz. 316 01/04/KAP/03/07 Onvoorziene kleine aanpassingswerken openbaar domein
      2. Blz. 317 01/04/SAP/01 Investeringen openbaar domein
       1. Blz. 318 01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad
       2. Blz. 319 01/04/SAP/01/02 Begijnhof
       3. Blz. 320 01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normaalschool)
       4. Blz. 321 01/04/SAP/01/04 Berlarij
       5. Blz. 322 01/04/SAP/01/05 Bosstraat
       6. Blz. 323 01/04/SAP/01/06 Dorpstraat-Beekstraat
       7. Blz. 324 01/04/SAP/01/07 Eeuwfeestlaan Fase 1 Bareel-Gulden Sporen
       8. Blz. 325 01/04/SAP/01/08 Fietsostrade Antwerpen-Lier
       9. Blz. 326 01/04/SAP/01/09 Fietsostrade Heist-op-den-Berg
       10. Blz. 327 01/04/SAP/01/10 Fietsostrade Lier Oost
       11. Blz. 328 01/04/SAP/01/11 Investeringen in fietsveiligheid
       12. Blz. 329 01/04/SAP/01/12 Grote Markt - Heraanleg Kasseien
       13. Blz. 330 01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting
       14. Blz. 331 01/04/SAP/01/14 Huibrechtstraat-Koning Alberstraat
       15. Blz. 332 01/04/SAP/01/15 Kozak
       16. Blz. 333 01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad
       17. Blz. 334 01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat)
       18. Blz. 335 01/04/SAP/01/18 Marnixdreef - Fietspad
       19. Blz. 336 01/04/SAP/01/19 Mechelbaan
       20. Blz. 337 01/04/SAP/01/20 Mulderweg
       21. Blz. 338 01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16
       22. Blz. 339 01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat
       23. Blz. 340 01/04/SAP/01/23 Ros Beiaard fase 2
       24. Blz. 341 01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat
       25. Blz. 342 01/04/SAP/01/25 Volmolen (Bril-Kattenstraat-Kloosterstraat-Deensestraat-Volmolenstraat)
       26. Blz. 343 01/04/SAP/01/26 Verharding Vesten
       27. Blz. 344 01/04/SAP/01/27 Zaat-Veemarkt
       28. Blz. 345 01/04/SAP/01/28 Afwerking straten uit vorige legislatuur
       29. Blz. 346 01/04/SAP/01/29 Afrit jaagpad Leuvensevest
       30. Blz. 347 01/04/SAP/01/30 Hofstraat
       31. Blz. 348 01/04/SAP/01/31 Voorbereidende studies heraanleg straten volgende legislatuur
       32. Blz. 349 01/04/SAP/01/32 Rijenweg
      3. Blz. 350 01/04/SAP/02 Investeringen en onderhoud groene ruimten
       1. Blz. 351 01/04/SAP/02/01 Inrichting landschapspark Pallieterland
       2. Blz. 352 01/04/SAP/02/02 Aanplanting nieuwe bomen en struiken
    6. Blz. 353 01/05 Jeugd en BKO
     1. Blz. 354 Actieplan
      1. Blz. 355 01/05/KAP/03 Jeugd en BKO
       1. Blz. 356 01/05/KAP/03/01 Onderhoud en vernieuwing locaties BKO
       2. Blz. 357 01/05/KAP/03/02 Voorzien dynamische en aantrekkelijke binnen- en buitenspeelruimten op locaties BKO
       3. Blz. 358 01/05/KAP/03/03 Installatie aangepaste toegangscontrole
       4. Blz. 359 01/05/KAP/03/04 Ondersteuning jeugdverenigingen met investeringen in moderne en veilige lokalen
       5. Blz. 360 01/05/KAP/03/05 Financiële ondersteuning jeugdinitiatieven
       6. Blz. 361 01/05/KAP/03/06 Ondersteuning Lierse jeugdraad
       7. Blz. 362 01/05/KAP/03/07 Ondersteuning werking jeugdhuis
       8. Blz. 363 01/05/KAP/03/08 Uitbouw uitleendienst voor plaatselijke jeugdwerk
       9. Blz. 364 01/05/KAP/03/09 Aantrekken, ondersteunen en motiveren vrijwilligers en animatoren
       10. Blz. 365 01/05/KAP/03/10 Organisatie Speelpleinwerking
       11. Blz. 366 01/05/KAP/03/11 Organisatie van workshops, activiteiten en evenementen
       12. Blz. 367 01/05/KAP/03/12 Uitbouw tienerwerking
       13. Blz. 368 01/05/KAP/03/13 Aanleg van toegankelijke wijkspeelpleintjes
       14. Blz. 369 01/05/KAP/03/14 Ondersteuning kwaliteitsvol jeugdcentrum
       15. Blz. 370 01/05/KAP/03/15 Aanbieden gevarieerd en kwaliteitsvol activiteitenprogramma voor kinderen
       16. Blz. 371 01/05/KAP/03/16 Evaluatie en bijsturing voorafinschrijvingsysteem BKO
       17. Blz. 372 01/05/KAP/03/17 Inzet op ouderparticipatie
      2. Blz. 373 01/05/SAP/01 Infrastructuur Moevement
       1. Blz. 374 01/05/SAP/01/01 Aankoop buitenmeubilair en verlichting voor skatepark site Moevement
      3. Blz. 375 01/05/SAP/02 Implementatie nieuw decreet
       1. Blz. 376 01/05/SAP/02/01 Verbetering samenwerking met interne en externe partners (Huis van het Kind, onderwijs, verenigingen,…)
       2. Blz. 377 01/05/SAP/02/02 Onderzoek gebruik scholeninfrastructuur i.k.v. verruiming van het opvangaanbod
    7. Blz. 378 01/06 Toerisme en erfgoedwerking
     1. Blz. 379 Actieplan
      1. Blz. 380 01/06/KAP/03 Toerisme en Erfgoedwerking
       1. Blz. 381 01/06/KAP/03/01 Beheer eigen collecties
       2. Blz. 382 01/06/KAP/03/02 Beheer erfgoed in de publieke ruimte
       3. Blz. 383 01/06/KAP/03/03 Verwerving en afstoot materieel en immaterieel erfgoed
       4. Blz. 384 01/06/KAP/03/04 Algemene werkingsmiddelen Toerisme & Erfgoed
       5. Blz. 385 01/06/KAP/03/05 Onderhoud en aanpassing specifiek museuminfrastructuur
       6. Blz. 386 01/06/KAP/03/06 Betoelaging ondersteunende partners
       7. Blz. 387 01/06/KAP/03/07 Onthaal en begeleiding bezoekers
       8. Blz. 388 01/06/KAP/03/08 Incentives voor toeristische partners
       9. Blz. 389 01/06/KAP/03/09 Ontwikkelen fiets- en wandelproducten
       10. Blz. 390 01/06/KAP/03/10 Ontwikkelen participatieve tentoonstellingen voor doelgroepen
       11. Blz. 391 01/06/KAP/03/11 Opleiding tot stadsgidsen
       12. Blz. 392 01/06/KAP/03/12 Doelgerichte communicatie i.f.v. werving en promotie
       13. Blz. 393 01/06/KAP/03/13 Ontwikkeling evenwichtige, meertalige publieksbemiddeling
      2. Blz. 394 01/06/SAP/01 Inbreidingsmogelijkheden site stadsmuseum
       1. Blz. 395 01/06/SAP/01/01 Studiekosten depot
      3. Blz. 396 01/06/SAP/02 Dynamisch toeristisch en museaal aanbod
       1. Blz. 397 01/06/SAP/02/01 Aanpassing openingsuren Visit Lier in de winterperiode
       2. Blz. 398 01/06/SAP/02/02 Mobilhomeparking annex camping en trekkershutten op Hoge Velden
       3. Blz. 399 01/06/SAP/02/03 Ontsluiting roerend en onroerend erfgoed in de (semi) publieke ruimte
       4. Blz. 400 01/06/SAP/02/04 Renovatie Hal T
    8. Blz. 401 01/07 Bib en Leescafé
     1. Blz. 402 Actieplan
      1. Blz. 403 01/07/KAP/02 Bib en Leescafé
       1. Blz. 404 01/07/KAP/02/01 Samenwerking Werkmmaat en leescafé
       2. Blz. 405 01/07/KAP/02/02 Gebruik infoschermen voor huurders en bezoekers leescafé
       3. Blz. 406 01/07/KAP/02/03 Realisatie gamecollectie
       4. Blz. 407 01/07/KAP/02/04 E-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen
       5. Blz. 408 01/07/KAP/02/05 Opvolging digitale ontwikkelingen
       6. Blz. 409 01/07/KAP/02/06 Ruimte voor creatieve zelfontplooiing
       7. Blz. 410 01/07/KAP/02/07 Organisatie activiteiten voor het bereik van een breder publiek
       8. Blz. 411 01/07/KAP/02/08 Gebruik digitale tools
       9. Blz. 412 01/07/KAP/02/09 Organisatie activiteiten en projecten i.k.v. versterking leesklimaat
       10. Blz. 413 01/07/KAP/02/10 Ontwikkeling aantrekkelijk en kwaliteitsvolle collectie
       11. Blz. 414 01/07/KAP/02/11 Communicatie aanbod bib
       12. Blz. 415 01/07/KAP/02/12 Optimale benutting ruimtes in het leescafé
      2. Blz. 416 01/07/SAP/01 Uitbouw bibliotheek
       1. Blz. 417 01/07/SAP/01/01 Evaluatie openingsuren bib en leescafé
       2. Blz. 418 01/07/SAP/01/02 Voorzien in studeerplekken voor Lierse jongeren
       3. Blz. 419 01/07/SAP/01/03 Verdere aanpassingen inrichting bib
    9. Blz. 420 01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur
     1. Blz. 421 Actieplan
      1. Blz. 422 01/08/KAP/03 Sport en Verhuur vrijetijdsinfrastructuur
       1. Blz. 423 01/08/KAP/03/01 Subsidie sportverenigingen
       2. Blz. 424 01/08/KAP/03/02 Ondersteuning sportverenigingen op logistiek, administratief en promotioneel vlak
       3. Blz. 425 01/08/KAP/03/03 Ondersteuning Lierse sportraad
       4. Blz. 426 01/08/KAP/03/04 Organisatie recreatieve sportactiviteiten
       5. Blz. 427 01/08/KAP/03/05 Organisatie sportactiviteiten voor maatschappelijk kwetsbare groepen
       6. Blz. 428 01/08/KAP/03/06 Ondersteuning van en samenwerking met sportorganisaties
       7. Blz. 429 01/08/KAP/03/07 Terbeschikkingstelling Netestadion
       8. Blz. 430 01/08/KAP/03/08 Terbeschikkingstelling bewegingsruimte in het DC 't Schoppeke
       9. Blz. 431 01/08/KAP/03/09 Uitvoering overeenkomst met S&R m.b.t. de uitbating zwembad
       10. Blz. 432 01/08/KAP/03/10 Terbeschikkingstelling sporthal De Komeet
       11. Blz. 433 01/08/KAP/03/11 Terbeschikkingstelling sporthal campus Louis Zimmer
       12. Blz. 434 01/08/KAP/03/12 Terbeschikkingstelling sporthal Stadspark
       13. Blz. 435 01/08/KAP/03/13 Terbeschikkingstelling sportcentrum Beekstraat en wijksportterreinen
       14. Blz. 436 01/08/KAP/03/14 Terbeschikkingstelling turnzaal Koningshooikt
       15. Blz. 437 01/08/KAP/03/15 Exploitatie en verhuur wijkhuizen
       16. Blz. 438 01/08/KAP/03/16 Exploitatie en verhuur CC De Mol
       17. Blz. 439 01/08/KAP/03/17 Exploitatie en verhuur CC Spui
       18. Blz. 440 01/08/KAP/03/18 Exploitatie en verhuur CC Vleeshuis
       19. Blz. 441 01/08/KAP/03/19 Exploitatie en verhuur CC Vredeberg
       20. Blz. 442 01/08/KAP/03/20 Exploitatie en verhuur Stadhuis
       21. Blz. 443 01/08/KAP/03/21 Exploitatie en verhuur vergaderlokalen en kapel CC Colibrant
       22. Blz. 444 01/08/KAP/03/22 Exploitatie en verhuur Wezenkapel
       23. Blz. 445 01/08/KAP/03/23 Exploitatie en verhuur Zwartzusterklooster
      2. Blz. 446 01/08/SAP/01 Opwaarderen sport en vrije tijdsinfrastructuur
       1. Blz. 447 01/08/SAP/01/01 Aanleg kunstgrasveld KVK Hooikt
       2. Blz. 448 01/08/SAP/01/02 Modernisering Netestadion
       3. Blz. 449 01/08/SAP/01/03 Vernieuwen site minigolf - sportvelden
       4. Blz. 450 01/08/SAP/01/04 Renovatie Oude Zwartzusterklooster
      3. Blz. 451 01/08/SAP/02 Realisatie Hoge velden
       1. Blz. 452 01/08/SAP/02/01 Financiële afspreken met sportclubs omtrent niet voetbalinfrastructuur
       2. Blz. 453 01/08/SAP/02/02 Aanleg kunstgras-, voetbalvelden en finse piste Hoge Velden
    10. Blz. 454 01/09 Deeltijds kunstonderwijs
     1. Blz. 455 Actieplan
      1. Blz. 456 01/09/KAP/02 Deeltijds Kunstonderwijs
       1. Blz. 457 01/09/KAP/02/01 Viering 100 jaar SAMWD
       2. Blz. 458 01/09/KAP/02/02 Huren locaties door Academies
       3. Blz. 459 01/09/KAP/02/03 Organiseren uitstappen door Academies
       4. Blz. 460 01/09/KAP/02/04 Organisatie LIERische Kunsten
       5. Blz. 461 01/09/KAP/02/05 Organisatie beiaardbespelingen
       6. Blz. 462 01/09/KAP/02/06 Ondersteuning vriendenkringen Academies
       7. Blz. 463 01/09/KAP/02/07 Deelname kwetsbare groepen aan het kunstonderwijs
       8. Blz. 464 01/09/KAP/02/08 Onderhoud en vernieuwing didactisch materiaal Academies
       9. Blz. 465 01/09/KAP/02/09 Jaarlijkse prijsuitdeling Academies
       10. Blz. 466 01/09/KAP/02/10 Examens Academies
       11. Blz. 467 01/09/KAP/02/11 Lidmaatschapsbijdrage Onderwijsondersteuning OVSG
       12. Blz. 468 01/09/KAP/02/12 Voordrachtgevers, kunstkuur en nascholing
       13. Blz. 469 01/09/KAP/02/13 Verhuring instrumenten, vrije ateliers en benodigdheden
       14. Blz. 470 01/09/KAP/02/14 Verhuring lokalen aan derden
       15. Blz. 471 01/09/KAP/02/15 Promotie aanbod Academies
       16. Blz. 472 01/09/KAP/02/16 Ondersteuning vzw Bressinck
       17. Blz. 473 01/09/KAP/02/17 Lonen en wedden Academies
       18. Blz. 474 01/09/KAP/02/18 Werkingsmiddelen Academies
      2. Blz. 475 01/09/SAP/01 Ondersteuning Lierse academies
       1. Blz. 476 01/09/SAP/01/01 Interne samenwerking Academies
       2. Blz. 477 01/09/SAP/01/02 Samenwerking Academies met derden
    11. Blz. 478 01/10 Cultuur en evenementen
     1. Blz. 479 Actieplan
      1. Blz. 480 01/10/KAP/03 Cultuur en evenementen
       1. Blz. 481 01/10/KAP/03/01 Communicatie vrijetijdsaanbod
       2. Blz. 482 01/10/KAP/03/02 Ondersteuning culturele verenigingen volgens reglement
       3. Blz. 483 01/10/KAP/03/03 Ondersteuning Cultuurforum
       4. Blz. 484 01/10/KAP/03/04 Ondersteuning OC Den Bril
       5. Blz. 485 01/10/KAP/03/05 Verdere uitbouw en ondersteuning UiTPAS Lier
       6. Blz. 486 01/10/KAP/03/06 Ondersteuning terugkerende evenementen door derden
       7. Blz. 487 01/10/KAP/03/07 Organisatie nieuwjaarsreceptie
       8. Blz. 488 01/10/KAP/03/08 Organisatie kernversterkende evenementen i.s.m. lokale economie
       9. Blz. 489 01/10/KAP/03/09 Organisatie Kerst in Lier
       10. Blz. 490 01/10/KAP/03/10 Terbeschikkingstelling feestmateriaal
       11. Blz. 491 01/10/KAP/03/11 Theatertechnische uitrusting
       12. Blz. 492 01/10/KAP/03/12 Inzet medewerkers bij projecten
       13. Blz. 493 01/10/KAP/03/13 Werkingsmiddelen voor LCC
       14. Blz. 494 01/10/KAP/03/14 Organisatie (boven)lokale cultuurwerking LCC
       15. Blz. 495 01/10/KAP/03/15 Cultuur ondernemerschap
       16. Blz. 496 01/10/KAP/03/16 Viering 200 jaar Koningshooikt
      2. Blz. 497 01/10/SAP/01 Ondersteuning culturele evenementen
       1. Blz. 498 01/10/SAP/01/01 Ondersteuning duurzame projecten
       2. Blz. 499 01/10/SAP/01/02 Reuzenfeest
       3. Blz. 500 01/10/SAP/01/03 Oprichting overleggroep 'Evenementen'
      3. Blz. 501 01/10/SAP/02 Realisatie nieuw CC
       1. Blz. 502 01/10/SAP/02/01 Bouw of verbouwing cultuurcentrum
    12. Blz. 503 01/11 Sociale dienstverlening
     1. Blz. 504 Actieplan
      1. Blz. 505 01/11/KAP/05 Sociale Dienstverlening
       1. Blz. 506 01/11/KAP/05/01 Toekenning leefloon
       2. Blz. 507 01/11/KAP/05/02 Toekenning aanvullende financiële steun
       3. Blz. 508 01/11/KAP/05/03 Toekenning aanvullende financiële steun rond energiekosten
       4. Blz. 509 01/11/KAP/05/04 Toekenning aanvullende financiële steun rond kosten gezondheidszorg
       5. Blz. 510 01/11/KAP/05/05 Ondersteuning Gezinsbond
       6. Blz. 511 01/11/KAP/05/06 Toekenning aanvullende financiële steun rond kosten opname van ouderen in zorgvoorzieningen en begrafenissen
       7. Blz. 512 01/11/KAP/05/07 Ondersteuning cultuur- en vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede
       8. Blz. 513 01/11/KAP/05/08 Uitvoering Lokaal Opvanginitiatief
       9. Blz. 514 01/11/KAP/05/09 Uitbesteding gespecialiseerde info-en begeleidingstrajecten
       10. Blz. 515 01/11/KAP/05/10 Uitbesteding gespecialiseerde trajecten rond psychologische begeleiding
       11. Blz. 516 01/11/KAP/05/11 Sensibiliseringsacties rond armoede
       12. Blz. 517 01/11/KAP/05/12 Ondersteuning sociaal restaurant en sociale kruidenier
       13. Blz. 518 01/11/KAP/05/13 Ondersteuning vzw Mondiale Werken regio Lier
       14. Blz. 519 01/11/KAP/05/14 Ondersteuning vzw Samenlevingsopbouw
       15. Blz. 520 01/11/KAP/05/15 Faciliteren begeleide uitstappen voor mensen in armoede
       16. Blz. 521 01/11/KAP/05/16 Betaling bijdragen UiTPAS met kansentarief
       17. Blz. 522 01/11/KAP/05/17 Ondersteuning vzw Recht en Welzijn
       18. Blz. 523 01/11/KAP/05/18 Organisatie Rap op Stap
       19. Blz. 524 01/11/KAP/05/19 Uitvoering project 'Samen Inburgeren'
       20. Blz. 525 01/11/KAP/05/20 Organisatie taalproject 'Babbelier'
       21. Blz. 526 01/11/KAP/05/21 Organisatie taalproject 'Leeswereld' i.s.m. de bib
       22. Blz. 527 01/11/KAP/05/22 Organisatie ceremonie succesvolle afronding inburgeringstraject
       23. Blz. 528 01/11/KAP/05/23 Ondersteuning regionale samenwerking rond welzijn
       24. Blz. 529 01/11/KAP/05/24 Organisatie welzijnscirkels en trefdag voor professionals
       25. Blz. 530 01/11/KAP/05/25 Ondersteuning diversiteitsraad
       26. Blz. 531 01/11/KAP/05/26 Lier realiseert i.s.m. partners een geïntegreerd breed onthaal (GBO)
       27. Blz. 532 01/11/KAP/05/27 Ondersteuning welzijnsraad
       28. Blz. 533 01/11/KAP/05/28 Ondersteuning wereldraad
       29. Blz. 534 01/11/KAP/05/29 Uitvoering Nood-Zuid beleid
       30. Blz. 535 01/11/KAP/05/30 Project Lier voor Taal
      2. Blz. 536 01/11/KAP/06 Corona Sociale dienstverlening
       1. Blz. 537 01/11/KAP/06/01 Subsidie Covid-19 Steun
       2. Blz. 538 01/11/KAP/06/02 Toelage voedselhulp ikv Corona
       3. Blz. 539 01/11/KAP/06/03 Lokaal consumptiebudget ikv Corona
       4. Blz. 540 01/11/KAP/06/04 Lokaal armoedebeleid ikv Corona
      3. Blz. 541 01/11/SAP/01 Werkervaring kansengroepen
       1. Blz. 542 01/11/SAP/01/01 Ondersteuning Fietspunt
       2. Blz. 543 01/11/SAP/01/02 Uitbesteding intensieve trajecten naar werk(ervaring)
       3. Blz. 544 01/11/SAP/01/03 Realisatie Jobatelier
       4. Blz. 545 01/11/SAP/01/04 Voorzien sociale activeringstrajecten voor leefloners
       5. Blz. 546 01/11/SAP/01/05 Verhoging aantal werkervaringsplaatsen voor leefloners (art. 60)
      4. Blz. 547 01/11/SAP/02 Kinderarmoede
       1. Blz. 548 01/11/SAP/02/01 Ondersteuning TEJO
       2. Blz. 549 01/11/SAP/02/02 Ondersteuning Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en ondersteuning Family Justice Center
       3. Blz. 550 01/11/SAP/02/03 Huiswerkondersteuning
       4. Blz. 551 01/11/SAP/02/04 Taalondersteuningsinitiatieven in de schoolvakanties
       5. Blz. 552 01/11/SAP/02/05 Bevordering gekwalificeerde uitstroom van leerlingen
       6. Blz. 553 01/11/SAP/02/06 Organisatie centraal aanmeldingssysteem schoolinschrijvingen
       7. Blz. 554 01/11/SAP/02/07 Schoolcoaching
       8. Blz. 555 01/11/SAP/02/08 Tolkenondersteuning voor het onderwijs
       9. Blz. 556 01/11/SAP/02/09 Regie lokaal flankerend onderwijsbeleid
       10. Blz. 557 01/11/SAP/02/10 Toekenning aanvullende financiële steun rond kinderarmoede
       11. Blz. 558 01/11/SAP/02/11 Begeleiding voor/met maatschappelijk kwetsbaren volgens de outreach methodiek
       12. Blz. 559 01/11/SAP/02/12 Week van de opvoeding
       13. Blz. 560 01/11/SAP/02/13 Organisatie Huis van het kind
       14. Blz. 561 01/11/SAP/02/14 Bouw of verbouwing Huis van het kind
       15. Blz. 562 01/11/SAP/02/15 Participatie cultuur- en vrijetijdsorganisaties
      5. Blz. 563 01/11/SAP/03 Dienstverlening
       1. Blz. 564 01/11/SAP/03/01 Bouw of verbouwing sociaal restaurant en sociale kruidenier
      6. Blz. 565 01/11/SAP/04 Sociaal woonbeleid
       1. Blz. 566 01/11/SAP/04/01 Acute Opvang voor mensen in woonnood
       2. Blz. 567 01/11/SAP/04/02 Verbetering woonkwaliteit van maatschappelijk kwetsbare huurders
       3. Blz. 568 01/11/SAP/04/03 Uitbouw project Woonatelier
       4. Blz. 569 01/11/SAP/04/04 Toekenning aanvullende financiële steun rond kosten huisvesting
    13. Blz. 570 01/12 Ouderenzorg
     1. Blz. 571 Actieplan
      1. Blz. 572 01/12/KAP/01 Ouderenzorg
       1. Blz. 573 01/12/KAP/01/01 Uitbating cafetaria in de dienstencentra
       2. Blz. 574 01/12/KAP/01/02 Aanbod aangepaste activiteiten in de dienstencentra
       3. Blz. 575 01/12/KAP/01/03 Werkingsmiddelen voor de dienstencentra
       4. Blz. 576 01/12/KAP/01/04 Kwaliteitsvolle maaltijden
       5. Blz. 577 01/12/KAP/01/05 Externe advisering verbetering kwaliteit dienstverleningsaanbod
       6. Blz. 578 01/12/KAP/01/06 Logistieke ondersteuning i.f.v. maaltijdproces
       7. Blz. 579 01/12/KAP/01/07 Samenwerking met derden i.f.v. optimale zorg
       8. Blz. 580 01/12/KAP/01/08 Aangepaste werkingsmiddelen zorgmedewerkers
       9. Blz. 581 01/12/KAP/01/09 Beheer van aanleunwoningen
       10. Blz. 582 01/12/KAP/01/10 Activiteitenaanbod WZC
       11. Blz. 583 01/12/KAP/01/11 Uitbating cafetaria WZC
       12. Blz. 584 01/12/KAP/01/12 Organisatie dagcentrum De Passage
       13. Blz. 585 01/12/KAP/01/13 Organisatie inkomstenbeheer WZC
       14. Blz. 586 01/12/KAP/01/14 Organisatie medische zorgen voor de bewoners
       15. Blz. 587 01/12/KAP/01/15 Organisatie van vervoer voor bewoners
       16. Blz. 588 01/12/KAP/01/16 Onderhoud en herstelling werkmiddelen
       17. Blz. 589 01/12/KAP/01/17 Aangepaste werkkledij medewerkers
       18. Blz. 590 01/12/KAP/01/18 Organisatie administratieve ondersteuning
       19. Blz. 591 01/12/KAP/01/19 Voorzien schoonmaak
       20. Blz. 592 01/12/KAP/01/20 Gebouwen- en omgevingsbeheer
       21. Blz. 593 01/12/KAP/01/21 Logistieke ondersteuning ondersteunende medewerkers
       22. Blz. 594 01/12/KAP/01/22 Financiële steun om zorgkosten op te vangen
       23. Blz. 595 01/12/KAP/01/23 Ondersteuning LogoMechelen
       24. Blz. 596 01/12/KAP/01/24 Ondersteuning verenigingen
       25. Blz. 597 01/12/KAP/01/25 Ondersteuning Lokale Adviesraad Toegankelijkheid
       26. Blz. 598 01/12/KAP/01/26 Ondersteuning seniorenraad
       27. Blz. 599 01/12/KAP/01/27 Dementievriendelijke stad
       28. Blz. 600 01/12/KAP/01/28 Informatieverstrekking aan ouderen
       29. Blz. 601 01/12/KAP/01/29 Mobiliteitsondersteuning voor mensen met beperkingen
    14. Blz. 602 01/13 Afvalbeleid
     1. Blz. 603 Actieplan
      1. Blz. 604 01/13/KAP/03 Afvalbeleid
       1. Blz. 605 01/13/KAP/03/01 Optimalisatie en financiering afvalverwerking
       2. Blz. 606 01/13/KAP/03/02 Sociale correcties Diftar
       3. Blz. 607 01/13/KAP/03/03 Betaling kosten afvalbeheer
      2. Blz. 608 01/13/SAP/01 Optimalisering afvalophaling
       1. Blz. 609 01/13/SAP/01/01 Hervorming Ivarembelasting
       2. Blz. 610 01/13/SAP/01/02 Onderhandelingen Ivarem omtrent bevoegdheidsoverdracht
       3. Blz. 611 01/13/SAP/01/03 Opmaak visie OCT systemen nieuwe woonontwikkelingen
      3. Blz. 612 01/13/SAP/02 Proper Lier
       1. Blz. 613 01/13/SAP/02/01 Vermindering afval bij evenementen
       2. Blz. 614 01/13/SAP/02/02 Vermijden hotspots via infrastructurele ingrepen
       3. Blz. 615 01/13/SAP/02/03 Zorg voor netheid in winkelas
       4. Blz. 616 01/13/SAP/02/04 Aanpak peuken en hondenpoep
       5. Blz. 617 01/13/SAP/02/05 Samenwerking met Mooimakers
       6. Blz. 618 01/13/SAP/02/06 Ondersteuning vrijwilligers openbaar domein
       7. Blz. 619 01/13/SAP/02/07 Aanpak zwerfafval via sensibiliserings- en preventiecampagnes
       8. Blz. 620 01/13/SAP/02/08 Opmaak visie plaatsing vuilbakken in binnen- en buitengebied
       9. Blz. 621 01/13/SAP/02/09 Optimalisatie veegplan
    15. Blz. 622 01/14 Handhaving en preventie
     1. Blz. 623 Actieplan
      1. Blz. 624 01/14/KAP/01 Handhaving en preventie
       1. Blz. 625 01/14/KAP/01/01 Uitwerken preventieve acties i.k.v. veiliger fiets- en voetgangersgedrag scholieren
       2. Blz. 626 01/14/KAP/01/02 Uitwerken preventieve acties i.k.v. criminaliteitsfenomenen
       3. Blz. 627 01/14/KAP/01/03 Ondersteuning van buurten binnen BIN
       4. Blz. 628 01/14/KAP/01/04 Ondersteunende initiatieven i.f.v. vermindering middelengebruik
       5. Blz. 629 01/14/KAP/01/05 Voorzien aangepaste uitrusting gemeenschapswachten
       6. Blz. 630 01/14/KAP/01/06 Voorzien vervoersmogelijkheden gemeenschapswachten
       7. Blz. 631 01/14/KAP/01/07 Gebruik tablets/smartphones door gemeenschapswachten
       8. Blz. 632 01/14/KAP/01/08 Opzetten acties i.k.v. overlastfenomenen
       9. Blz. 633 01/14/KAP/01/09 Inning GAS-boetes
       10. Blz. 634 01/14/KAP/01/10 Igemo begeleidt herstelvorderingen
       11. Blz. 635 01/14/KAP/01/11 Sanctionerende ambtenaar GAS
       12. Blz. 636 01/14/KAP/01/12 Systematische aanpak prioritaire overtredingen
       13. Blz. 637 01/14/KAP/01/13 Opsporing, registratie en aanpak van leegstand
       14. Blz. 638 01/14/KAP/01/14 Aanpak verkrotte en verwaarloosde gebouwen en woningen
       15. Blz. 639 01/14/KAP/01/15 Bewaring beeldkwaliteit in Lier
       16. Blz. 640 01/14/KAP/01/16 Beperking reclameoverlast
       17. Blz. 641 01/14/KAP/01/17 Combitaks
       18. Blz. 642 01/14/KAP/01/18 Belasting onvrijwillige alarmmeldingen
       19. Blz. 643 01/14/KAP/01/19 Activering onbebouwde percelen in de kern
       20. Blz. 644 01/14/KAP/01/20 Belasting op tweede verblijven
       21. Blz. 645 01/14/KAP/01/21 Opvolging Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVPP)
       22. Blz. 646 01/14/KAP/01/22 Opvolgen initiatieven Gezonde gemeente (LOGO Mechelen)
       23. Blz. 647 01/14/KAP/01/23 Woningbeveiligende maatregelen
    16. Blz. 648 01/15 Externe communicatie
     1. Blz. 649 Actieplan
      1. Blz. 650 01/15/KAP/02 Communicatie
       1. Blz. 651 01/15/KAP/02/01 Ontvangsten, vieringen en herdenkingen
       2. Blz. 652 01/15/KAP/02/02 Communicatie in print
       3. Blz. 653 01/15/KAP/02/03 Digitale communicatie
       4. Blz. 654 01/15/KAP/02/04 Promotie stadsmerk
      2. Blz. 655 01/15/SAP/01 Burgerparticipatie
       1. Blz. 656 01/15/SAP/01/01 Uitbouw inspraak, participatie en wijkwerking
       2. Blz. 657 01/15/SAP/01/02 Behandeling meldingen en klachten
    17. Blz. 658 01/16 Klantgerichte dienstverlening
     1. Blz. 659 Actieplan
      1. Blz. 660 01/16/SAP/01 Klantgerichte dienstverlening
       1. Blz. 661 01/16/SAP/01/01 Gebruik van gebruiksvriendelijke en toegankelijke dienstverleningskanalen
    18. Blz. 662 01/17 Financiën
     1. Blz. 663 Actieplan
      1. Blz. 664 01/17/KAP/01 Financieel beheer
       1. Blz. 665 01/17/KAP/01/01 Betaling interestlasten
       2. Blz. 666 01/17/KAP/01/02 Nieuw aan te gane leningen
       3. Blz. 667 01/17/KAP/01/03 Betaling periodieke kapitaalaflossingen
       4. Blz. 668 01/17/KAP/01/04 Terugvordering van leningen ten laste van derden
       5. Blz. 669 01/17/KAP/01/05 Ontvangen tussenkomst van de hogere overheden in financieringen
       6. Blz. 670 01/17/KAP/01/06 Ontvangen belastingen geïnd door de hogere overheid
       7. Blz. 671 01/17/KAP/01/07 Ontvangen dividenden Deelnemingen IKA
       8. Blz. 672 01/17/KAP/01/08 Ontvangen dividenden en financiële tegemoetkomingen voor nutsvoorzieningen
       9. Blz. 673 01/17/KAP/01/09 Ontvangen Elia Compensatie
       10. Blz. 674 01/17/KAP/01/10 Ontvangen Gemeentefonds , sectorale subsidies en bijdragen contingentgesco's
       11. Blz. 675 01/17/KAP/01/11 Gedeeltelijke overname responsabiliseringsbijdrage
       12. Blz. 676 01/17/KAP/01/12 Tussenkomst Vlaamse Regering in kader van valorisatie open ruimte
       13. Blz. 677 01/17/KAP/01/13 Ontvangen lokale belastingen
       14. Blz. 678 01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensten
       15. Blz. 679 01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland
       16. Blz. 680 01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier
       17. Blz. 681 01/17/KAP/01/17 Juridische betwistingen
       18. Blz. 682 01/17/KAP/01/18 Onwaarde niet-geïnde vordering
       19. Blz. 683 01/17/KAP/01/19 Overige financiële aangelegenheden
       20. Blz. 684 01/17/KAP/01/20 Voorzien nodige boekhoudsoftware
       21. Blz. 685 01/17/KAP/01/21 Extern advies opmaak jaarrekening
       22. Blz. 686 01/17/KAP/01/22 Betaling lokale en bovenlokale belastingen en retributies
       23. Blz. 687 01/17/KAP/01/23 Investeringsreserve
    19. Blz. 688 01/18 Personeel
     1. Blz. 689 Actieplan
      1. Blz. 690 01/18/SAP/01 Inzetten op digitale vaardigheden
       1. Blz. 691 01/18/SAP/01/01 Ontwikkelen digitale geletterdheid alle medewerkers
      2. Blz. 692 01/18/SAP/02 Duurzaam personeel
       1. Blz. 693 01/18/SAP/02/01 Invoeren duurzame mobiliteit voor dienstverplaatsingen
       2. Blz. 694 01/18/SAP/02/02 Invoeren duurzame mobiliteit voor woon-werkverkeer
       3. Blz. 695 01/18/SAP/02/03 Invoeren duurzame drankrecipiënten
      3. Blz. 696 01/18/SAP/03 Sociale werkgever
       1. Blz. 697 01/18/SAP/03/01 Voorzien sociale tewerkstellingsplaatsen
      4. Blz. 698 01/18/SAP/04 Personeelsbestand
       1. Blz. 699 01/18/SAP/04/01 Opvolgen personeelsbestand
      5. Blz. 700 01/18/KAP/05 Personeel
       1. Blz. 701 01/18/KAP/05/01 Verloning medewerkers
       2. Blz. 702 01/18/KAP/05/02 Terugbetalingen i.k.v. duurzaam woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen
       3. Blz. 703 01/18/KAP/05/03 Verzekering arbeidsongevallen en hospitalisatieverzekering
       4. Blz. 704 01/18/KAP/05/04 Verdere optimalisatie en professionalisering
       5. Blz. 705 01/18/KAP/05/05 Verloningen college
       6. Blz. 706 01/18/KAP/05/06 Presentiegelden raden en BCSD
       7. Blz. 707 01/18/KAP/05/07 Levenslang leren van medewerkers
       8. Blz. 708 01/18/KAP/05/08 Werken aan de cultuur van de organisatie
       9. Blz. 709 01/18/KAP/05/09 Betaling maaltijdcheques en koopkrachtverhogende maatregelen
       10. Blz. 710 01/18/KAP/05/10 Aanleg en betaling pensioenkost
       11. Blz. 711 01/18/KAP/05/11 Optimalisatie van personeel- en HRsoftwarepakketten
       12. Blz. 712 01/18/KAP/05/12 Werving en selectie van competente en flexibele medewerkers
       13. Blz. 713 01/18/KAP/05/13 Onthaal en socialisatie nieuwe medewerkers
       14. Blz. 714 01/18/KAP/05/14 Interne communicatie
       15. Blz. 715 01/18/KAP/05/15 Veilige en gezonde werkomgeving
       16. Blz. 716 01/18/KAP/05/16 Personeelsvereniging Vonk
       17. Blz. 717 01/18/KAP/05/17 Langer werken met aangepast werk
       18. Blz. 718 01/18/KAP/05/18 Retentie medewerkers
       19. Blz. 719 01/18/KAP/05/19 Aanbieden gratis drank aan medewerkers
       20. Blz. 720 01/18/KAP/05/20 Verhogen organisatiebetrokkenheid van medewerkers
       21. Blz. 721 01/18/KAP/05/21 Realisatie veilige en gezonde werkomgeving
       22. Blz. 722 01/18/KAP/05/22 Waardering gepensioneerde medewerkers
       23. Blz. 723 01/18/KAP/05/23 Waardering vrijwilligers
       24. Blz. 724 01/18/KAP/05/24 Betaling vakbondspremie
    20. Blz. 725 01/19 Strategie & IT
     1. Blz. 726 Actieplan
      1. Blz. 727 01/19/KAP/02 Strategie & IT
       1. Blz. 728 01/19/KAP/02/01 Aankoop en beheer data
       2. Blz. 729 01/19/KAP/02/02 Aankoop kleine herstellingen en helpdesk
       3. Blz. 730 01/19/KAP/02/03 Inhuring nodige expertise
       4. Blz. 731 01/19/KAP/02/04 Aankopen i.k.v. digitaliseringsprojecten
       5. Blz. 732 01/19/KAP/02/05 Voorzien vaste telefonie
       6. Blz. 733 01/19/KAP/02/06 Voorzien mobiele telefonie
       7. Blz. 734 01/19/KAP/02/07 Verzekeren wanverbindingen en internetconnecties
       8. Blz. 735 01/19/KAP/02/08 Opvolgen onderhouds- en supportcontracten en aangegane verbintenissen.
       9. Blz. 736 01/19/KAP/02/09 Uitvoeren paperflowcontract
       10. Blz. 737 01/19/KAP/02/10 Vernieuwen office licenties
       11. Blz. 738 01/19/KAP/02/11 Vernieuwing actieve componenten, datacenter, serverpark
       12. Blz. 739 01/19/KAP/02/12 Vernieuwing computers, thin cliënts, laptops en tablets
      2. Blz. 740 01/19/SAP/01 Datamanagement
       1. Blz. 741 01/19/SAP/01/01 Kwaliteitsvol data- en informatiebeheer
       2. Blz. 742 01/19/SAP/01/02 Betrouwbare datainfrastructuur
       3. Blz. 743 01/19/SAP/01/03 Optimalisatie informatiestromen
    21. Blz. 744 01/20 Facility management
     1. Blz. 745 Actieplan
      1. Blz. 746 01/20/KAP/01 Facility management
       1. Blz. 747 01/20/KAP/01/01 Voorzien werkkledij
       2. Blz. 748 01/20/KAP/01/02 Onderhoud en vervanging machines en uitrusting
       3. Blz. 749 01/20/KAP/01/03 Optimalisatie dienstverplaatsingen
       4. Blz. 750 01/20/KAP/01/04 Werkingsmiddelen rollend materiaal
    22. Blz. 751 01/21 Algemene zaken
     1. Blz. 752 Actieplan
      1. Blz. 753 01/21/KAP/01 Algemene zaken Archief
       1. Blz. 754 01/21/KAP/01/01 Uitwerking archiveringsbeleid
       2. Blz. 755 01/21/KAP/01/02 Bekendmaken documentair erfgoed
       3. Blz. 756 01/21/KAP/01/03 Werkingsmiddelen archief
      2. Blz. 757 01/21/KAP/02 Algemene zaken Verzekeringen
       1. Blz. 758 01/21/KAP/02/01 Verzekeringen
      3. Blz. 759 01/21/KAP/03 Algemene zaken Werkingsmiddelen
       1. Blz. 760 01/21/KAP/03/01 Algemene werkingsmiddelen organisatie
       2. Blz. 761 01/21/KAP/03/02 Algemene werkingsmiddelen politieke organisatie
      4. Blz. 762 01/21/KAP/04 Algemene zaken Bestrijding Covid 19
       1. Blz. 763 01/21/KAP/04/01 Werkingsmiddelen bestrijding Corona-virus
       2. Blz. 764 01/21/KAP/04/02 Oprichting Schakelzorgcentrum
   3. Blz. 765 Overzicht van alle investeringsuitgaven per beleidsdoelstelling
    1. Blz. 766 Beleidsdoelstelling Afvalbeleid
    2. Blz. 767 Beleidsdoelstelling Algemene zaken
    3. Blz. 768 Beleidsdoelstelling Bib & Leescafé
    4. Blz. 769 Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementen
    5. Blz. 770 Beleidsdoelstelling Deeltijds Kunstonderwijs
    6. Blz. 771 Beleidsdoelstelling Externe Communicatie en Participatie
    7. Blz. 772 Beleidsdoelstelling Facility Management
    8. Blz. 773 Beleidsdoelstelling Financiën
    9. Blz. 774 Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend erfgoed
    10. Blz. 775 Beleidsdoelstelling Handhaving en Preventie
    11. Blz. 776 Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO
    12. Blz. 777 Beleidsdoelstelling Leven Ruimte en Omgeving
    13. Blz. 778 Beleidsdoelstelling Openbaar Domein
    14. Blz. 779 Beleidsdoelstelling Ouderenzorg
    15. Blz. 780 Beleidsdoelstelling Sport en verhuur Vrijetijdsinfrastructuur
    16. Blz. 781 Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening
    17. Blz. 782 Beleidsdoelstelling Strategie & IT
    18. Blz. 783 Beleidsdoelstelling Toerisme en erfgoedwerking
   4. Blz. 784 Overzicht van alle toegestane werkings- en investeringssubsidies
    1. Blz. 785 Beleidsdoelstelling Algemene zaken
    2. Blz. 786 Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementen
    3. Blz. 787 Beleidsdoelstelling Deeltijds Kunstonderwijs
    4. Blz. 788 Beleidsdoelstelling Financiën
    5. Blz. 789 Beleidsdoelstelling Handhaving en Preventie
    6. Blz. 790 Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO
    7. Blz. 791 Beleidsdoelstelling Leven Ruimte en Omgeving
    8. Blz. 792 Beleidsdoelstelling Ondernemen
    9. Blz. 793 Beleidsdoelstelling Openbaar Domein
    10. Blz. 794 Beleidsdoelstelling Ouderenzorg
    11. Blz. 795 Beleidsdoelstelling Sport en verhuur Vrijetijdsinfrastructuur
    12. Blz. 796 Beleidsdoelstelling Toerisme en erfgoedwerking
    13. Blz. 797 Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening - entiteit Stad
    14. Blz. 798 Beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening - Entiteit OCMW
    15. Blz. 799 Beleidsdoelstelling Financiën (Investeringssubsidies)
    16. Blz. 800 Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO (Investeringssubsidies)
    17. Blz. 801 Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend erfgoed (Investeringssubsidies)
    18. Blz. 802 Beleidsdoelstelling Openbaar Domein (Investeringssubsidies)
    19. Blz. 803 Beleidsdoelstelling Sport en Verhuur Vrijetijdsinfrastructuur (Investeringssubsidies)
   5. Blz. 804 Overzicht van de opbrengst per belastingsoort
    1. Blz. 805 Opbrengsten per belastingsoort
   6. Blz. 806 Overzicht van de personeelsinzet
    1. Blz. 807 Overzicht personeelsinzet Stad Lier
    2. Blz. 808 Overzicht personeelsinzet OCMW Lier
   7. Blz. 809 Overzicht van alle beleidsvelden per beleidsdomein
    1. Blz. 810 Overzicht van alle beleidsvelden per beleidsdomein
   8. Blz. 811 Overzicht van de verbonden entiteiten
    1. Blz. 812 Verbonden entiteiten
   9. Blz. 813 Omgevingsanalyse
    1. Blz. 814 Omgevingsanalyse
  7. Acties
  8. Zoeken
  9. Publicatie bijlagen
  10. Contact
  11. PrivacyStatement
  12. Sitemap