01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Terug naar navigatie - Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier beheert en investeert in gebouwen en onroerend erfgoed om de kwaliteit van het Patrimonium te borgen. Dit gebeurt in het bijzonder door in te zetten op energiebesparende maatregelen en de duurzame renovatie van Stads- en OCMW-gebouwen. De prioritaire actieplannen blijven momenteel binnen het vooropgestelde budget.  Enkele prioritaire acties ondervonden een vertraging in de uitvoering van de vooropgestelde planning, maar de beoogde resultaten kunnen nog steeds worden bereikt.

Prioritaire Actieplannen

Terug naar navigatie - Prioritaire Actieplannen

01/03/SAP/01 Kwaliteit stads- en OCMW Patrimonium

Terug naar navigatie - 01/03/SAP/01 Kwaliteit stads- en OCMW Patrimonium

Omschrijving

Lier zorgt dat het eigen patrimonium optimaal bewaard blijft door het opstellen en opvolgen van beheers-, bestemmings- en onderhoudsplannen.

Geld (status)

O

Geld (toelichting)

Voor enkele acties van dit actieplan werd bij aanpassing MJP budget toegevoegd om de vooropgestelde doelstellingen te kunnen realiseren.

Rekening 2023 Budget 2023
Exploitatie
Uitgaven 8.953,48 10.000,00
Saldo Exploitatie -8.953,48 -10.000,00
Investeringen
Ontvangsten 11.456,00 37.800,00
Uitgaven 88.907,50 81.675,00
Saldo Investeringen -77.451,50 -43.875,00

Actie

01/03/SAP/02 Energiebesparende maatregelen stads- en OCMWpatrimonium

Terug naar navigatie - 01/03/SAP/02 Energiebesparende maatregelen stads- en OCMWpatrimonium

Omschrijving

Lier zal de publieke stadsgebouwen tegen 2030 energieneutraal maken, door in te zetten op relighting (verledding), plaatsing van zonnepanelen en de aanpassing van verwarmingsinstallaties.

Geld (status)

R

Geld (toelichting)

Het vooropgestelde budget zal onvoldoende zijn om alle vooropgestelde doelstellingen te realiseren.

Rekening 2023 Budget 2023
Investeringen
Uitgaven 123.361,29 137.789,97
Saldo Investeringen -123.361,29 -137.789,97

Actie

01/03/SAP/03 Renovatie Stads- en OCMW gebouwen

Terug naar navigatie - 01/03/SAP/03 Renovatie Stads- en OCMW gebouwen

Omschrijving

Lier beheert het Stads- en OCMW Patrimonium, renoveert en restaureert waardevol onroerend erfgoed, door de beheersplannen en meerjarenpremieovereenkomsten voor het Begijnhof, de Sint-Gummaruskerk en het Heilig Geestgebouw uit te werken. 

Geld (status)

O

Geld (toelichting)

Voor enkele acties van dit actieplan werd bij aanpassing MJP budget toegevoegd om de vooropgestelde doelstellingen te kunnen realiseren.

Er is momenteel nog voldoende  krediet voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025  voor de realisatie van fase 2 en 3 van de MJPO Begijnhof. Echter is nu reeds duidelijk dat het budget niet zal voldoen voor de realisatie van fase 4 en 5. Hiervoor zal moeten onderzocht worden hoe er extra budget kan gerealiseerd worden dmv bijkomende verkoop van vastgoed van het OCMW of mogelijk een kredietinjectie door het in erfpacht geven van de gerestaureerde begijnhofwoningen in de toekomst.

Er is momenteel onvoldoende krediet voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025 van de MJPO Sint-Gummarussite binnen actie 01/03/SAP/03/02.  Er zal moeten gekeken worden van welke projecten er budget kan worden verschoven.

Rekening 2023 Budget 2023
Investeringen
Ontvangsten 4.073.495,20 4.073.495,25
Uitgaven 4.803.565,95 6.055.240,38
Saldo Investeringen -730.070,75 -1.981.745,13

Actie

Totaal Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend Erfgoed

Terug naar navigatie - Totaal Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend Erfgoed
Rekening 2023 Budget 2023
Exploitatie
Ontvangsten 2.023.551,54 2.111.010,52
Uitgaven 4.276.200,63 4.906.093,63
Saldo Exploitatie -2.252.649,09 -2.795.083,10
Investeringen
Ontvangsten 5.334.458,97 5.255.205,25
Uitgaven 7.640.434,38 9.038.578,88
Saldo Investeringen -2.305.975,41 -3.783.373,63
Financiering
Uitgaven 332.576,17 332.586,00
Saldo Financiering -332.576,17 -332.586,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

Terug naar navigatie - Totaal niet prioritaire actieplannen
Rekening 2023 Budget 2023
Exploitatie
Ontvangsten 2.023.551,54 2.111.010,52
Uitgaven 4.267.247,15 4.896.093,63
Saldo Exploitatie -2.243.695,61 -2.785.083,10
Investeringen
Ontvangsten 1.249.507,77 1.143.910,00
Uitgaven 2.624.599,64 2.763.873,54
Saldo Investeringen -1.375.091,87 -1.619.963,54
Financiering
Uitgaven 332.576,17 332.586,00
Saldo Financiering -332.576,17 -332.586,00