Overzicht van alle doelstellingen, actieplannen en acties met financiële gegevens

01/01 Leven, Ruimte en Omgeving

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/01/KAP/03 Leven, Ruimte en Omgeving

Terug naar navigatie - 01/01/KAP/03 Leven, Ruimte en Omgeving

Actie

01/01/SAP/01 Herinrichting Stationsomgeving - DOC

Terug naar navigatie - 01/01/SAP/01 Herinrichting Stationsomgeving - DOC

Actie

01/01/SAP/02 Ruimtelijke organisatie en ontwikkeling stad

Terug naar navigatie - 01/01/SAP/02 Ruimtelijke organisatie en ontwikkeling stad

Actie

01/02 Ondernemen

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/02/KAP/03 Economie en Ondernemen

Terug naar navigatie - 01/02/KAP/03 Economie en Ondernemen

Actie

01/02/SAP/02 Winkelstad

Terug naar navigatie - 01/02/SAP/02 Winkelstad

Actie

01/03 Gebouwen en onroerend erfgoed

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/03/KAP/04 Gebouwen en onroerend erfgoed

Terug naar navigatie - 01/03/KAP/04 Gebouwen en onroerend erfgoed

Actie

01/04 Openbaar domein

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/04/KAP/03 Openbaar domein

Terug naar navigatie - 01/04/KAP/03 Openbaar domein

Actie

01/04/SAP/01 Investeringen openbaar domein

Terug naar navigatie - 01/04/SAP/01 Investeringen openbaar domein

Actie

01/05 Jeugd en BKO

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/05/KAP/03 Jeugd en BKO

Terug naar navigatie - 01/05/KAP/03 Jeugd en BKO

Actie

01/05/SAP/02 Implementatie nieuw decreet

Terug naar navigatie - 01/05/SAP/02 Implementatie nieuw decreet

Actie

01/06 Toerisme en erfgoedwerking

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/06/KAP/03 Toerisme en Erfgoedwerking

Terug naar navigatie - 01/06/KAP/03 Toerisme en Erfgoedwerking

Actie

01/06/SAP/02 Dynamisch toeristisch en museaal aanbod

Terug naar navigatie - 01/06/SAP/02 Dynamisch toeristisch en museaal aanbod

Actie

01/07 Bib en Leescafé

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/07/KAP/02 Bib en Leescafé

Terug naar navigatie - 01/07/KAP/02 Bib en Leescafé

Actie

01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/08/KAP/03 Sport en Verhuur vrijetijdsinfrastructuur

Terug naar navigatie - 01/08/KAP/03 Sport en Verhuur vrijetijdsinfrastructuur

Actie

01/08/SAP/01 Opwaarderen sport en vrije tijdsinfrastructuur

Terug naar navigatie - 01/08/SAP/01 Opwaarderen sport en vrije tijdsinfrastructuur

Actie

01/09 Deeltijds kunstonderwijs

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/09/KAP/02 Deeltijds Kunstonderwijs

Terug naar navigatie - 01/09/KAP/02 Deeltijds Kunstonderwijs

Actie

01/10 Cultuur en evenementen

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/10/KAP/03 Cultuur en evenementen

Terug naar navigatie - 01/10/KAP/03 Cultuur en evenementen

Actie

01/11 Sociale dienstverlening

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/11/KAP/05 Sociale Dienstverlening

Terug naar navigatie - 01/11/KAP/05 Sociale Dienstverlening

Actie

01/11/KAP/06 Corona Sociale dienstverlening

Terug naar navigatie - 01/11/KAP/06 Corona Sociale dienstverlening

Actie

01/11/KAP/07 Geïntegreerd breed onthaal (GBO)

Terug naar navigatie - 01/11/KAP/07 Geïntegreerd breed onthaal (GBO)

Actie

01/11/KAP/08 Plan samenleven

Terug naar navigatie - 01/11/KAP/08 Plan samenleven

Actie

01/11/SAP/01 Werkervaring kansengroepen

Terug naar navigatie - 01/11/SAP/01 Werkervaring kansengroepen

Actie

01/11/SAP/02 Kinderarmoede

Terug naar navigatie - 01/11/SAP/02 Kinderarmoede

Actie

01/11/SAP/04 Sociaal woonbeleid

Terug naar navigatie - 01/11/SAP/04 Sociaal woonbeleid

Actie

01/12 Ouderenzorg

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/12/KAP/01 Ouderenzorg

Terug naar navigatie - 01/12/KAP/01 Ouderenzorg

Actie

01/13 Afvalbeleid

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/13/SAP/02 Proper Lier

Terug naar navigatie - 01/13/SAP/02 Proper Lier

Actie

01/14 Handhaving en preventie

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/14/KAP/01 Handhaving en preventie

Terug naar navigatie - 01/14/KAP/01 Handhaving en preventie

Actie

01/15 Externe communicatie

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/15/KAP/02 Communicatie

Terug naar navigatie - 01/15/KAP/02 Communicatie

Actie

01/16 Klantgerichte dienstverlening

01/17 Financiën

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/17/KAP/01 Financieel beheer

Terug naar navigatie - 01/17/KAP/01 Financieel beheer

Actie

01/18 Personeel

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/18/SAP/02 Duurzaam personeel

Terug naar navigatie - 01/18/SAP/02 Duurzaam personeel

Actie

01/18/KAP/05 Personeel

Terug naar navigatie - 01/18/KAP/05 Personeel

Actie

01/19 Strategie & IT

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/19/KAP/02 Strategie & IT

Terug naar navigatie - 01/19/KAP/02 Strategie & IT

Actie

01/20 Facility management

01/21 Algemene zaken

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/21/KAP/04 Algemene zaken Bestrijding Covid 19

Terug naar navigatie - 01/21/KAP/04 Algemene zaken Bestrijding Covid 19

Actie