01/09 Deeltijds kunstonderwijs

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Terug naar navigatie - Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier investeert in de ondersteuning van de Lierse academies om het rijke culturele leven en onderwijs te garanderen. Het prioritaire actieplan blijft binnen budget en de gerelateerde prioritaire acties lopen zoals voorzien.

Prioritaire Actieplannen

Terug naar navigatie - Prioritaire Actieplannen

01/09/SAP/01 Ondersteuning Lierse academies

Terug naar navigatie - 01/09/SAP/01 Ondersteuning Lierse academies

Omschrijving

Lier zorgt tegen 31/12/2025 voor een blijvende kwalitatieve opvolging van leerlingen en een toename van het aantal samenwerkingen met onderwijsnetten en andere partners door een continue ondersteuning te bieden aan de Podium- en Beeldacademie in hun rol als meerwaardebieder bij de ontwikkeling van het rijke Lierse culturele leven en - onderwijs.

Geld (status)

G

Geld (toelichting)

Dit actieplan omvat geen budgetten.

De budgetten voor de realisatie van dit actieplan zijn geïntegreerd in de reguliere werkingsmiddelen van onder meer volgende KAP-acties (kerntakenactieplannen):

 • 01/09/KAP/02/18 Werkingsmiddelen Academies: Lier zorgt voor werkingsmiddelen voor de Academies en hun vestingplaatsen.
 • 01/09/KAP/02/08: Onderhoud en vernieuwing didactisch materiaal Academies: de academies onderhouden hun didactisch materiaal permanent en zorgen voor regelmatige vernieuwing ervan.
Evolutie totaal aantal leerlingen in Lierse beeld- en podiumacademie (jaarlijks)

Omschrijving

Het totaal aantal leerlingen in de Lierse beeld- en podiumacademie

 • Frequentie: jaarlijks
Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Aantal leerlingen in de Lierse beeld- en podiumacademie per vestigingsplaats (jaarlijks)

Omschrijving

Het aantal leerlingen in de Lierse beeld- en podiumacademie opgesplitst naar volgende categorieën:

 • Beeldacademie per vestigingsplaats:
  • Lier
  • Boechout
  • Ranst
  • Malle
  • Pulle
 • Podiumacademie per vestigingsplaats:
  • Lier
  • Berlaar
  • Boechout
  • Lint
  • Malle
  • Nijlen
  • Ranst
  • Zandhoven

Frequentie: jaarlijks

Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Aantal samenwerkingen vanuit de beeld- en podiumacademie met verschillende onderwijsnetten en andere partners (jaarlijks)

Omschrijving

Het aantal samenwerkingen vanuit de beeld- en podiumacademie met verschillende onderwijsnetten en andere partners opgedeeld in de volgende categorieën

 • Onderwijs (Kunstkuur / Muzeliere)
 • Instellingen
 • Stedelijke diensten
 • Alternatieve leercontext

Frequentie: jaarlijks

Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

Totaal niet prioritaire actieplannen

Terug naar navigatie - Totaal niet prioritaire actieplannen
Rekening 2023 Budget 2023
Exploitatie
Ontvangsten 8.104.727,93 8.055.834,50
Uitgaven 8.346.247,71 8.363.927,75
Saldo Exploitatie -241.519,78 -308.093,25
Investeringen
Uitgaven 76.211,89 86.109,76
Saldo Investeringen -76.211,89 -86.109,76