Thesaurietoestand

Evolutie thesaurie 2023

Terug naar navigatie - Evolutie thesaurie 2023

Onderstaande grafiek geeft de evolutie van de thesaurietoestand weer voor het ganse jaar 2023 voor de entiteit stad en OCMW geconsolideerd.

De blauwe lijn geeft aan hoe de rekeningstand zou evolueren indien we geen actie zouden ondernemen. De rode lijn geeft de hoogte van de korte termijnfinanciering aan, dewelke we aangaan om het thesaurietekort op te vangen. De gele lijn geeft aan wanneer er gelden op de spaarrekening worden belegd. Het groene vlak geeft dan de werkelijke stand op rekening, rekening houdend met de korte termijnfinanciering en eventuele tegoeden op de spaarrekening.

We streven ernaar om in het groene vlak een voldoende comfortabele buffer aan te houden om de thesaurieverrichtingen vlot te kunnen laten verlopen. We doen dit aan de hand van een concrete thesaurieplanning op basis van de verwachte kasstromen.
Vanaf de maand februari hebben we beroep gedaan op het commercial paper programma. We zien dat de thesauriebehoefte toeneemt tegen het midden van het jaar, om in de tweede jaarhelft terug af te bouwen (we ontvangen dan meer fiscale ontvangsten). In december hebben we de kortlopende schuld geherfinancierd met een klassieke financiering waardoor er op het einde van het boekjaar geen openstaand kortlopend schuldpapier meer was.