Overzicht van de personeelsinzet

Overzicht personeelsinzet Stad Lier

Terug naar navigatie - Overzicht personeelsinzet Stad Lier
Aantal Voltijds Equivalenten Entiteit Stad
Voltijds Deeltijds
Vastbenoemd Contractueel Vastbenoemd Contractueel Totaal
Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw VTE
niv. A 4 5 7 8 0,8 3,2 2,1 4,7 13,9 20,9 34,8
niv. B 6 8 9 7 0,8 0,5 0,9 10,8 16,7 26,3 43
niv. C 9 6 11 26 2,33 10,4 5,73 19,5 28,06 61,9 89,96
niv. D 17 2 33 1 8,6 0,8 4 22,24 62,6 26,04 88,64
niv. E 1 1 11 12 0 1,8 1,6 2,6 13,6 17,4 31
Subtotaal 37 22 71 54 12,53 16,7 14,33 59,84 134,86 152,54 287,4
TOTAAL 59 125 29,23 74,17 134,86 152,54 287,4
Aantal werknemers (koppen) Stad
Voltijds Deeltijds
Vastbenoemd Contractueel Vastbenoemd Contractueel Totaal
Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Koppen
niv. A 4 5 7 8 2 5 3 6 16 24 40
niv. B 6 8 9 7 1 1 2 15 18 31 49
niv. C 9 6 11 26 3 14 8 32 31 78 109
niv. D 17 2 33 1 11 1 5 39 66 43 109
niv. E 1 1 11 12 0 3 2 4 14 20 34
Subtotaal 37 22 71 54 17 24 20 96 145 196 341
TOTAAL 59 125 41 116 145 196 341

Overzicht personeelsinzet OCMW Lier

Terug naar navigatie - Overzicht personeelsinzet OCMW Lier
Aantal Voltijds Equivalenten Entiteit OCMW
Voltijds Deeltijds
Vastbenoemd Contractueel Vastbenoemd Contractueel Totaal
Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw VTE
niv. A 3 3 0 1 0 2,5 0,5 0 3,5 6,5 10
niv. B 2 17 10 24 0 5,8 1,9 14,85 13,9 61,65 75,55
niv. C 10 10 7 16 1,6 9,85 2,35 51,4 20,95 87,25 108,2
niv. D 1 2 3 4 0,8 0 0 2,9 4,8 8,9 13,7
niv. E 0 0 34 31 0 0 1,73 9,27 35,73 40,27 76
Subtotaal 16 32 54 76 2,4 18,15 6,48 78,42 78,88 204,57 283,45
TOTAAL 48 130 20,55 84,9 78,88 204,57 283,45
Aantal werknemers (koppen) OCMW
Voltijds Deeltijds
Vastbenoemd Contractueel Vastbenoemd Contractueel Totaal
Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Koppen
niv. A 3 3 0 1 0 3 1 0 4 7 11
niv. B 2 17 10 24 0 8 4 22 16 71 87
niv. C 10 10 7 16 4 16 3 74 24 116 140
niv. D 1 2 3 4 1 0 0 4 5 10 15
niv. E 0 0 34 31 0 0 3 19 37 50 87
Subtotaal 16 32 54 76 5 27 11 119 86 254 340
TOTAAL 48 130 32 130 86 254 340