01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur

Actieplan

Terug naar navigatie - Actieplan

01/08/SAP/01 Opwaarderen sport en vrije tijdsinfrastructuur

Terug naar navigatie - 01/08/SAP/01 Opwaarderen sport en vrije tijdsinfrastructuur

Lier werkt aan de tevredenheid van gebruikers over de sport- en vrijetijdsinfrastructuur door in te zetten op het moderniseren en renoveren van twee sportsites (Sportvelden achter Begijnhof, Netestadion) en 1 vrije tijdsinfrastructuur (Zwartzusters klooster) tegen 31/12/2023.

Rekening 2020 Rekening 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025
Exploitatie
Uitgaven 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Saldo Exploitatie 0,00 0,00 0,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00
Investeringen
Ontvangsten 0,00 0,00 118.000,00 0,00 200.000,00 0,00
Uitgaven 474.950,00 738.573,66 2.916.576,50 737.210,00 1.000.000,00 500.000,00
Saldo Investeringen -474.950,00 -738.573,66 -2.798.576,50 -737.210,00 -800.000,00 -500.000,00
Aantal Lierenaars aangesloten bij gesubsidieerde sportclubs

01/08/SAP/02 Realisatie Hoge velden

Terug naar navigatie - 01/08/SAP/02 Realisatie Hoge velden

Lier realiseert tegen 31/12/2025 een toename van de jeugdsportinfrastructuur (in hoofdzaak voetbalvelden) in vergelijking met 2020 door de bouw van een nieuw jeugdsportcomplex op de Hoge Velden met 6 voetbalvelden waarvan minimaal 2 in kunstgras.

Rekening 2020 Rekening 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025
Investeringen
Uitgaven 165.576,77 1.048.426,36 683.556,17 3.700.000,00 3.700.000,00 1.520.000,00
Saldo Investeringen -165.576,77 -1.048.426,36 -683.556,17 -3.700.000,00 -3.700.000,00 -1.520.000,00

Totaal Beleidsdoelstelling Sport en Verhuur vrijetijdsinfrastructuur

Terug naar navigatie - Totaal Beleidsdoelstelling Sport en Verhuur vrijetijdsinfrastructuur
Rekening 2020 Rekening 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025
Exploitatie
Ontvangsten 196.046,28 221.553,96 482.886,00 606.886,00 620.886,00 970.086,00
Uitgaven 1.589.347,59 1.689.141,79 1.864.137,51 2.093.481,00 2.120.811,00 2.160.218,00
Saldo Exploitatie -1.393.301,31 -1.467.587,83 -1.381.251,51 -1.486.595,00 -1.499.925,00 -1.190.132,00
Investeringen
Ontvangsten 0,00 0,00 130.402,50 0,00 200.000,00 0,00
Uitgaven 958.290,36 1.810.883,69 3.812.859,09 4.448.985,00 4.700.000,00 2.020.000,00
Saldo Investeringen -958.290,36 -1.810.883,69 -3.682.456,59 -4.448.985,00 -4.500.000,00 -2.020.000,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

Terug naar navigatie - Totaal niet prioritaire actieplannen
Rekening 2020 Rekening 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025
Exploitatie
Ontvangsten 196.046,28 221.553,96 482.886,00 606.886,00 620.886,00 970.086,00
Uitgaven 1.589.347,59 1.689.141,79 1.864.137,51 2.087.481,00 2.114.811,00 2.154.218,00
Saldo Exploitatie -1.393.301,31 -1.467.587,83 -1.381.251,51 -1.480.595,00 -1.493.925,00 -1.184.132,00
Investeringen
Ontvangsten 0,00 0,00 12.402,50 0,00 0,00 0,00
Uitgaven 317.763,59 23.883,67 212.726,42 11.775,00 0,00 0,00
Saldo Investeringen -317.763,59 -23.883,67 -200.323,92 -11.775,00 0,00 0,00