Toelichting - Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Het aangepaste meerjarenplan bevat ook een toelichting. Die bevat alle informatie over de verrichtingen die in het ontwerp van de aanpassing meerjarenplan zijn opgenomen en die voor de raadsleden relevant is om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

De minimale inhoud is vastgelegd bij Ministerieel Besluit van 26 juni 2018. De toelichting omvat minstens:

  • een overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard (schema T1)
  • een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schemaT2)
  • de investeringsprojecten (schema T3), waarbij er minstens een investeringsproject wordt opgemaakt voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritair actieplan
  • de evolutie van de financiële schulden (schema T4)
  • een overzicht met een omschrijving van de financiële risico’s die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt om die risico’s te dekken
  • een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties voor de opmaak van het meerjarenplan