Overzicht van alle investeringsuitgaven per beleidsdoelstelling

Beleidsdoelstelling Algemene zaken

Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Algemene zaken
INVESTERINGEN ALGEMENE ZAKEN 2022 2023 2024 2025 Totaal
01/21/KAP/01/01 Uitwerking archiveringsbeleid 48.000 26.000 26.000 26.000 126.000
01/21/KAP/01/03 Werkingsmiddelen archief 25.000 9.000 9.000 9.000 52.000
01/21/KAP/03/01 Algemene werkingsmiddelen organisatie 3.500 0 0 0 3.500
Totaal 76.500 35.000 35.000 35.000 181.500

Beleidsdoelstelling Bib & Leescafé

Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Bib & Leescafé
INVESTERINGEN BIB & Leescafé 2022 2023 2024 2025 Totaal
01/07/KAP/02/04 E-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen 22.000 0 0 0 22.000
01/07/SAP/01/03 Verdere aanpassingen inrichting bib 368 20.000 0 0 20.368
Totaal 22.368 20.000 0 0 42.368

Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementen

Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Cultuur en evenementen
INVESTERINGEN CULTUUR EN EVENEMENTEN 2022 2023 2024 2025 Totaal
01/10/KAP/03/10 Terbeschikkingstelling feestmateriaal 15.645 9.250 9.250 9.250 43.395
01/10/KAP/03/11 Theatertechnische uitrusting 27.750 27.750 27.750 27.750 111.000
01/10/SAP/01/01 Ondersteuning duurzame projecten 0 6.938 0 0 6.938
01/10/SAP/02/01 Bouw of verbouwing cultuurcentrum 0 0 0 138.750 138.750
Totaal 43.395 43.938 37.000 175.750 300.083

Beleidsdoelstelling Facility Management

Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Facility Management
INVESTERINGEN FACILITY MANAGEMENT 2022 2023 2024 2025 Totaal
01/20/KAP/01/02 Onderhoud en vervanging machines en uitrusting 133.297 34.164 75.741 42.185 285.387
01/20/KAP/01/03 Optimalisatie dienstverplaatsingen 512.205 814.022 301.000 129.000 1.756.227
Totaal 645.503 848.185 376.741 171.185 2.041.614

Beleidsdoelstelling Financiën

Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Financiën
INVESTERINGEN FINANCIEN 2022 2023 2024 2025 Totaal
01/17/KAP/01/14 Ondersteuning erediensten 87.098 14.085 11.399 686 113.268
01/17/KAP/01/15 Ondersteuning hulpverleningszone Rivierenland 42.200 42.200 42.200 42.200 168.800
01/17/KAP/01/16 Ondersteuning Lokale Politie Lier 231.250 500.000 500.000 500.000 1.731.250
01/17/KAP/01/20 Voorzien nodige boekhoudsoftware 7.449 0 0 0 7.449
01/17/KAP/01/23 Exploitatie- en investeringsreserve 214.197 400.000 300.000 300.000 1.214.197
Totaal 582.194 956.285 853.599 842.886 3.234.963

Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend erfgoed

Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend erfgoed
INVESTERINGEN GEBOUWEN EN ONROEREND ERFGOED 2022 2023 2024 2025 Totaal
01/03/KAP/04/01 Keuringen en controles 61.085 43.000 0 0 104.085
01/03/KAP/04/06 Toegangscontrole en beveiliging stadsgebouwen 0 65.000 0 0 65.000
01/03/KAP/04/08 Aankoop en verkoop patrimonium 978.718 703.000 25.000 25.000 1.731.718
01/03/KAP/04/10 Verhuur buiten sociaal stelsel/ jacht-en visrecht/consessies 271.133 292.050 297.891 303.848 1.164.922
01/03/KAP/04/12 Afscheidscentrum Kloosterheide: uitbreiding aula 25.168 115.165 0 0 140.333
01/03/KAP/04/13 Archief: vloer stofvrij maken 50.503 0 0 0 50.503
01/03/KAP/04/14 Dungelhoef: fietsenstalling 0 150.000 0 0 150.000
01/03/KAP/04/16 Kleine werken allerlei 215.838 57.675 47.175 47.175 367.863
01/03/KAP/04/17 Renovaties woningen OCMW 142.713 100.000 100.000 75.825 418.538
01/03/KAP/04/18 SASK: dakherstelling 114.349 1.563.583 0 0 1.677.931
01/03/KAP/04/20 Colibrant: interieurherstel en onderhoud 60.663 0 0 0 60.663
01/03/KAP/04/21 Den Bril: restauratiewerken 4.417 34.200 60.316 64.732 163.664
01/03/KAP/04/24 Heilig Hartkerk: interieur 1.305.664 0 0 0 1.305.664
01/03/KAP/04/25 Heilige Familiekerk: glasramen en vochtproblematiek 29.559 0 0 0 29.559
01/03/KAP/04/28 SAMWD: gevelwerken en dak 54.187 0 0 0 54.187
01/03/KAP/04/30 Stadhuis: werken beheersplan 3.635 222.786 0 0 226.421
01/03/KAP/04/32 Zimmertoren: schrijnwerk en dakwerken 163 0 0 0 163
01/03/KAP/04/33 Restauratie Stadspompen 4.191 0 0 0 4.191
01/03/KAP/04/34 Restauratie achtergevel en zijgevels Beeldacademie 0 0 64.614 0 64.614
01/03/KAP/04/35 Renovatie vloer beeldhouwklas SASK 0 95.000 0 0 95.000
01/03/KAP/04/36 ak en installatie koelcel cafetaria Cultuurcentrum 43.437 0 0 0 43.437
01/03/KAP/04/37 Renovatie OCMW woningen in Volmolenstraat 9 en 17 100.000 565.182 819 0 666.001
01/03/KAP/04/38 Renovatie Noodwoningen OCMW 0 925.000 950.000 25.000 1.900.000
01/03/SAP/01/01 Opmaak beheersplannen en herbestemmingsstudies 62.798 69.639 0 0 132.437
01/03/SAP/01/02 Opmaak erfgoedbeleidsplan 140.887 47.175 47.175 47.175 282.412
01/03/SAP/02/02 Relighting 25.380 121.250 46.250 46.250 239.130
01/03/SAP/02/03 WKK/Pompen/Stookplaatsanalyse 237.962 23.125 23.125 23.125 307.337
01/03/SAP/02/04 Zonnepanelen 122.000 100.000 0 0 222.000
01/03/SAP/03/01 Begijnhof: restauratiewerken fase 2/3/4/5 3.953.185 6.367.841 6.476.938 5.320.720 22.118.683
01/03/SAP/03/02 Sint-Gummaruskerk : restauratiewerken 1.995.885 5.336.220 5.926.190 4.852.619 18.110.914
01/03/SAP/03/03 Heilig Geestgebouw : restauratiewerken 90.191 152.581 183.097 91.549 517.418
Totaal 10.093.708 17.149.471 14.248.590 10.923.018 52.414.788

Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO

Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Jeugd en BKO
INVESTERINGEN JEUGD EN BKO 2022 2023 2024 2025 Totaal
01/05/KAP/03/01 Onderhoud en vernieuwing locaties BKO 2.474 0 0 0 2.474
01/05/KAP/03/02 Voorzien dynamische en aantrekkelijke binnen- en buitenspeelruimten op locaties BKO 5.813 26.563 25.438 6.938 64.752
01/05/KAP/03/03 Installatie aangepaste toegangscontrole 4.906 0 0 0 4.906
01/05/KAP/03/04 Ondersteuning jeugdverenigingen met investeringen in moderne en veilige lokalen 22.204 92.500 0 0 114.704
01/05/KAP/03/10 Organisatie Speelpleinwerking 30.728 12.000 12.000 12.000 66.728
01/05/KAP/03/13 Aanleg van toegankelijke wijkspeelpleintjes 210.231 125.750 27.750 18.500 382.231
01/05/KAP/03/14 Ondersteuning kwaliteitsvol jeugdcentrum 13.000 0 4.625 0 17.625
01/05/KAP/03/16 Evaluatie en bijsturing voorafinschrijvingsysteem BKO 0 27.750 0 0 27.750
01/05/SAP/01/01 Heraanleg buitenomgeving site Moevement met meer ontspanningsmogelijkheden voor jongeren 9.250 0 250.000 0 259.250
Totaal 298.607 284.563 319.813 37.438 940.421

Beleidsdoelstelling Leven Ruimte en Omgeving

Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Leven Ruimte en Omgeving
INVESTERINGEN LEVEN RUIMTE EN OMGEVING 2022 2023 2024 2025 Totaal
01/01/KAP/03/08 Opmaken, digitaal ontsluiten en screenen rooi- en onteigeningsplannen 4.625 4.625 4.625 4.625 18.500
01/01/KAP/03/22 Opmaak RUP's voor herbestemming verspreide industriegronden 11.597 0 0 0 11.597
01/01/KAP/03/26 Opmaak RUP i.f.v. de ontwikkeling Mallekot 10.000 19.972 0 0 29.972
01/01/KAP/03/29 Opmaak RUP i.f.v. zonevreemde recreatie 40.777 37.147 0 0 77.924
01/01/KAP/03/35 Versterking valleien Beneden-, Kleine- en Grote Nete en Babelsebeek 27.750 9.250 9.250 9.250 55.500
01/01/KAP/03/40 Uitvoeren mobiliteitstoetsen bij ontwikkelingsprojecten 22.587 9.250 9.250 9.250 50.337
01/01/KAP/03/44 Zwerfkatten project en ongedierte bestrijding 6.543 0 0 0 6.543
01/01/KAP/03/46 Opmaken van een Trage Wegenplan 7.500 10.000 0 0 17.500
01/01/KAP/03/47 Ondersteuning Project Buurtstroom 11.206 0 0 0 11.206
01/01/KAP/03/48 Investeringen fietsbeleidsplan 0 148.000 6.500 6.500 161.000
01/01/SAP/01/01 Opmaak van een RUP Ring West 15.000 54.863 0 0 69.863
01/01/SAP/01/04 Opmaak van een RUP Noordelijke Driehoek 43.438 40.000 0 0 83.438
01/01/SAP/02/01 Opmaak van een beleidsplan 'Ruimte Lier ' 184.733 136.250 26.250 21.250 368.483
01/01/SAP/02/02 Opmaak van een beleidskader 'Kernversterkend Woonplan' 30.000 0 0 0 30.000
01/01/SAP/02/04 Opmaak Ruimtelijk kader Beeldkwaliteitsplan 0 37.000 0 0 37.000
Totaal 415.755 506.357 55.875 50.875 1.028.862

Beleidsdoelstelling Openbaar Domein

Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Openbaar Domein
INVESTERINGEN OPENBAAR DOMEIN 2022 2023 2024 2025 Totaal
01/04/KAP/03/01 Investeringen verkeersveiligheid 100.349 102.437 66.121 43.906 312.813
01/04/KAP/03/02 Onderhoud openbare verlichting en nutsleidingen 414.218 392.662 392.662 406.537 1.606.079
01/04/KAP/03/03 Onderhoud van en investering in openbaar groen 250.009 160.153 116.522 43.873 570.557
01/04/KAP/03/04 Onderhoud waterinfrastructuur 1.473.477 1.142.224 0 1.191.107 3.806.808
01/04/KAP/03/05 Onderhoud wegeninfrastructuur 807.308 945.050 543.739 554.613 2.850.710
01/04/KAP/03/06 Ondersteuning en begeleiding bij verkaveling 1.000.573 1.103.222 543.771 715.148 3.362.714
01/04/KAP/03/07 Onvoorziene kleine aanpassingswerken openbaar domein 32.627 50.000 50.000 50.000 182.627
01/04/KAP/03/11 Vervanging straatnaamborden 0 22.084 0 0 22.084
01/04/SAP/01/01 Aarschotsesteenweg - Fietspad 84.663 602.726 406.185 15.484 1.109.059
01/04/SAP/01/02 Begijnhof 5.058 0 0 0 5.058
01/04/SAP/01/03 Berlaarsestraat en Kluizenplein (Archeologie Normaalschool) 1.191.153 3.614 47.015 554.233 1.796.015
01/04/SAP/01/04 Berlarij 32.039 1.201.045 8.318 0 1.241.401
01/04/SAP/01/05 Bosstraat 65.597 512.541 6.657 0 584.795
01/04/SAP/01/06 Dorpstraat-Beekstraat 29.462 0 0 0 29.462
01/04/SAP/01/08 Fietsostrade Antwerpen-Lier 350.000 0 0 0 350.000
01/04/SAP/01/11 Investeringen in fietsveiligheid 77.748 0 0 0 77.748
01/04/SAP/01/12 Grote Markt - Heraanleg Kasseien 85.870 0 0 0 85.870
01/04/SAP/01/13 Hoge Velden : Aanleg Ontsluiting 1.060.488 2.036.062 0 15.480 3.112.030
01/04/SAP/01/14 Huibrechtstraat-Koning Alberstraat 31.037 46.574 1.863.782 6.768 1.948.161
01/04/SAP/01/15 Kozak 186.820 200.000 0 0 386.820
01/04/SAP/01/16 Kesselsesteenweg- Fietspad 134.975 9.606 7.589 952.792 1.104.962
01/04/SAP/01/17 Lisp 1 (Sterrenstraat-Maanstraat-Komeetstraat) 966.702 3.527.248 100.274 0 4.594.224
01/04/SAP/01/18 Marnixdreef - Fietspad 312.992 14.467 1.557.880 13.983 1.899.322
01/04/SAP/01/20 Mulderweg 113.658 1.578 0 0 115.236
01/04/SAP/01/21 Ontsluitingsweg R16 328.119 934.563 835.425 21.887 2.119.994
01/04/SAP/01/22 Pastoriestraat 865.134 6.654 0 0 871.788
01/04/SAP/01/23 Ros Beiaard fase 2 148.384 10.662 0 0 159.046
01/04/SAP/01/24 Schollebeekstraat 937.812 1.975.860 21.632 0 2.935.304
01/04/SAP/01/25 Volmolen (Bril-Kattenstraat-Kloosterstraat-Deensestraat-Volmolenstraat) 74.805 59.383 940.056 879.106 1.953.350
01/04/SAP/01/26 Verharding Vesten 65.399 4.197 0 0 69.596
01/04/SAP/01/27 Zaat-Veemarkt 28.160 0 0 0 28.160
01/04/SAP/01/28 Afwerking straten uit vorige legislatuur 363.918 13.968 280 366 378.532
01/04/SAP/01/30 Hofstraat 409.006 0 0 0 409.006
01/04/SAP/01/31 Voorbereidende studies heraanleg straten volgende legislatuur 25.505 0 0 20.000 45.505
01/04/SAP/01/32 Rijenweg 263.353 0 0 0 263.353
01/04/SAP/01/33 Site GAS-fabriek 20.000 90.000 70.000 0 180.000
01/04/SAP/01/34 Riolering N10 Lier-Berlaar 188.614 300.000 0 0 488.614
01/04/SAP/01/36 Hoge velden : aanleg ontsluiting camperplaats 0 46.250 0 0 46.250
01/04/SAP/01/37 Hoge velden : aanleg parking 0 1.075.800 480.000 0 1.555.800
01/04/SAP/01/38 Bosstraat 1-30 0 574.629 355.041 4.885 934.555
01/04/SAP/01/39 Hockeyweg 0 132.840 0 0 132.840
01/04/SAP/01/40 Rechtestraat, H. Geeststraat en Kard. Mercierplein 0 114.534 0 0 114.534
01/04/SAP/01/41 Aanpassingen kruispunt Kazernedreef-Mechelsesteenweg 0 15.000 150.000 0 165.000
01/04/SAP/02/01 Inrichting landschapspark Pallieterland 178.787 104.000 0 0 282.787
01/04/SAP/02/02 Aanplanting nieuwe bomen en struiken 0 5.000 25.000 13.875 43.875
Totaal 12.703.820 17.536.633 8.587.949 5.504.043 44.332.445

Beleidsdoelstelling Ouderenzorg

Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Ouderenzorg
INVESTERINGEN OUDERENZORG 2022 2023 2024 2025 Totaal
01/12/KAP/01/20 Gebouwen- en omgevingsbeheer 359.010 1.351.400 417.000 79.400 2.206.810
Totaal 359.010 1.351.400 417.000 79.400 2.206.810

Beleidsdoelstelling Sport en verhuur Vrijetijdsinfrastructuur

Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Sport en verhuur Vrijetijdsinfrastructuur
INVESTERINGEN SPORT EN VERHUUR VRIJETIJDSINFRASTRUCTUUR 2022 2023 2024 2025 Totaal
01/08/KAP/03/08 Terbeschikkingstelling bewegingsruimte in het DC 't Schoppeke 8.625 0 0 0 8.625
01/08/KAP/03/09 Uitvoering overeenkomst met S&R m.b.t. de uitbating zwembad 24.805 0 0 0 24.805
01/08/KAP/03/10 Terbeschikkingstelling sporthal De Komeet 9.121 0 0 0 9.121
01/08/KAP/03/11 Terbeschikkingstelling sporthal campus Louis Zimmer 43.000 0 0 0 43.000
01/08/KAP/03/12 Terbeschikkingstelling sporthal Stadspark 4.000 0 0 0 4.000
01/08/KAP/03/15 Exploitatie en verhuur wijkhuizen 5.550 0 0 0 5.550
01/08/KAP/03/18 Exploitatie en verhuur CC Vleeshuis 7.000 0 0 0 7.000
01/08/KAP/03/19 Exploitatie en verhuur CC Vredeberg 14.625 4.000 0 0 18.625
01/08/KAP/03/21 Exploitatie en verhuur vergaderlokalen en kapel CC Colibrant 6.000 2.775 0 0 8.775
01/08/KAP/03/23 Exploitatie en verhuur Zwartzusterklooster 90.000 5.000 0 0 95.000
01/08/SAP/01/02 Modernisering Netestadion 710 489.210 1.000.000 0 1.489.920
01/08/SAP/01/03 Vernieuwen stedelijke sportvelden Begijnhof. 142.830 148.000 0 0 290.830
01/08/SAP/01/04 Renovatie Oude Zwartzusterklooster 2.773.037 100.000 0 0 2.873.037
01/08/SAP/01/05 Subsidie voor aanleg kunstgrasveld Lierse Kempenzonen 0 0 0 500.000 500.000
01/08/SAP/02/02 Aanleg kunstgras-, voetbalvelden en finse piste Hoge Velden 683.556 3.700.000 3.700.000 1.520.000 9.603.556
Totaal 3.812.859 4.448.985 4.700.000 2.020.000 14.981.844

Beleidsdoelstelling Strategie & IT

Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Strategie & IT
INVESTERINGEN STRATEGIE & IT 2022 2023 2024 2025 Totaal
01/19/KAP/02/04 Aankopen i.k.v. digitaliseringsprojecten 0 91.100 0 0 91.100
01/19/KAP/02/11 Vernieuwing actieve componenten, datacenter, serverpark 162.735 216.678 81.494 50.814 511.720
01/19/KAP/02/12 Vernieuwing computers, thin cliënts, laptops en tablets 122.240 117.781 167.781 167.781 575.584
01/19/KAP/02/13 Installatie en vernieuwing WIFI 13.844 15.000 0 15.000 43.844
Totaal 298.818 440.559 249.275 233.595 1.222.247

Beleidsdoelstelling Toerisme en erfgoedwerking

Terug naar navigatie - Beleidsdoelstelling Toerisme en erfgoedwerking
INVESTERINGEN TOERISME EN ERFGOEDWERKING 2022 2023 2024 2025 Totaal
01/06/KAP/03/01 Beheer eigen collecties 76.549 18.500 18.500 18.500 132.049
01/06/KAP/03/03 Verwerving en afstoot materieel en immaterieel erfgoed 3.408 11.563 11.563 11.563 38.097
01/06/KAP/03/05 Onderhoud en aanpassing specifiek museuminfrastructuur 25.000 8.000 0 0 33.000
01/06/KAP/03/09 Ontwikkelen fiets- en wandelproducten 0 7.500 7.500 0 15.000
01/06/SAP/01/01 Studiekosten depot 30.434 0 0 0 30.434
01/06/SAP/02/03 Ontsluiting roerend en onroerend erfgoed in de (semi) publieke ruimte 0 218.500 0 0 218.500
Totaal 135.391 264.063 37.563 30.063 467.080